Kuda i kako da vodite vaš ERP posao u narednim godinama?

​Koliko puta ste se zapitali kako najlakše da pronađete nove kupce, među hiljadama domaćih firmi koja nemaju ERP rešenja? A zašto ga nemaju? Da li je u pitanju samo kriza potražnje? Zato vam nudimo tri studije o poslovnim softverskim rešenjima, koje pružaju sveobuhvatni pregled domaće ERP scene...


Poruči izveštaje

Vodeći sistem integratori u Srbiji, 2011

Sistem integratori predstavljaju okosnicu IT uslužnih preduzeća, sa nadpolovičnim učešćem posmatranih grupa u celokupnom sektoru. To su preduzeća koja planiraju i dizajniraju kompjuterske sisteme, koja integrišu hardver, softver i komunikacione tehnologije, a njihove usluge mogu obuhvatiti i odgovarajuću obuku korisnika. U 2011. godini identifikovano je ukupno 42 preduzeća čija je osnovna delatnost sistem integracija. Od toga 20 je klasifikovano kao veliki, a preostalih 22 kao manji integratori. Prva grupa (20 najvećih) zapošljava 46,6% radne snage; prave 55,7% prometa i 56,8% dodatne vrednosti u sektoru IT usluga. Sopstveni kapital 20 vodećih integratora čini 60,0% ukupnog kapitala svih uslužnih preduzeća. Kada se ovome dodaju performanse 22 manja sistem integratora onda navedeni udeli rastu još 7-10 procentnih poena.

Tabela 31   IT uslužna delatnost prema specijalnosti

Sistem integratore prema poreklu osnivača/vlasnika možemo da podelimo na: lokalne sistem integratore (Comtrade ITSS, Informatika, SBS, MDS, E-Smart, Logo, Netix, Osa, RB Generalekonomik, Tehnicom Computers itd.); regionalne (Saga, S&T, Asseco) i internacionalne/globalne tehnološke vendore (Atos).

Rast tržišta IT usluga u Srbiji je zdrav i očigledan i u vreme krize, pa globalni tehnološki vendori kao što su IBM, HP i CISCO ojačavaju svoje filijale i iz forme predstavništva preveli si ih u formu preduzeća. Učešće integracije u ukupnom poslu lokalnih IBM-a i HP-a je sve značajnije, ali je posredovanje u trgovini još uvek njihova dominantna aktivnost koja im određuje klasifikaciju kao trgovačkih kompanija (za sada). Kada IT uslužne aktivnosti budu premašile prodajne i marketinške, ove firme će u narednim analizama biti reklasifikovane u IT uslužne.


Prikazana analiza predstavlja izvod iz studije „Informatička industrija Srbije 2011“ koju je pripremila analitička firma „Mineco“. Od 2007. godine, ovo je četvrta detaljna godišnja analiza IT industrije, pri čemu je iz godine u godinu povećavan nivo detaljnosti i kvaliteta.

Milovan Matijević – IT analitičar

Kuda i kako da vodite vaš integratorski posao u narednim godinama?

U privredi Srbije leži veliki potencijal za rast IT ulaganja, a da li vam je jasno ko i kada će ga realizovati? Naš doprinos da krenete u pravom smeru predstavlja rad na ovim analizama i verujemo da će doprineti vašem boljem razumevanju tržišta, konkurencije i kupaca. Detaljne informacije, analize i prognoze pomažu da se dobiju odgovori na ključna pitanja...


Poruči izveštaje