Vodeći sistem integratori 2007

Ova kategorija broji 324 aktivna preduzeća, što je 21,0% od ukupnog broja IT preduzeća u 2007. godini. Zaposleni u ovom segmentu sa 5.233 radnika predstavljaju 42,9% ukupne IT radne snage. Učešće nabavne cene robe i troškova proizvodnog materijala u prometu dostiže 53%.

Sistem-integratori predstavljaju okosnicu IT uslužnih preduzeća: zapošljavaju 48% radne snage; prave 58% prometa, 45% dodatne vrednosti i raspolažu sa 60% sopstvenog kapitala. U 2007. godini identifikovano je ukupno 56 preduzeća čija je osnovna delatnost sistem-integracija, što je tek 17% svih uslužnih preduzeća.

Sistem-integratore prema poreklu osnivača možemo da podelimo na: lokalne sistem-integratore („Saga“, „Informatika“, „Spinnaker“, „SBS“, „MDS“, „E-Smart“, „Logo“, „Digit“, „Netix“, „Osa“, „RB Generalekonomik“, „Tehnicom Computers“ itd.); regionalne („S&T“, „Pexim Cardinfo“ itd.) i internacionalne/globalne tehnološke vendore. Rast tržišta IT usluga u Srbiji je zdrav i očigledan, pa globalni tehnološki vendori kao „IBM“, „HP“, „Siemens“ ojačavaju svoje filijale i iz forme predstavništva preveli si ih u formu preduzeća.

Pored sistem integratora IT uslužna preduzeća čine „VAR – value added resellers“ i specijalisti za obuku i trening. Takođe su uključena i brojna manja preduzeća servisno orijentisana na instalaciju, servisiranje i održavanje opreme, mreža i softvera, a koje odlikuje nisko učešće troškova robe u poslovnom prihodu.

Niža cena usluga lokalnih preduzeća će biti prednost u odnosu na regionalna i internacionalna, sve dok lokalna preduzeća raspolažu sposobnostima da urade posao. Takođe, lokalna IT preduzeća mogu da računaju na prednost dobrog poznavanja potreba lokalnih korisnika: preduzeća i institucija i njihovog poslovnog modela.

Kategorija uključuje preduzeća fokusirana primarno na pružanje IT usluga kroz dve klase: usluge informacione tehnologije i informacione uslužne delatnosti. Usluge informacione tehnologije. Ova klasa obuhvata stručne aktivnosti na polju  informacione tehnologije: planiranje i dizajniranje računarskih sistema kojima se integrišu računarski hardver, softver i komunikaciona tehnologija; upravljanje i funkcionisanje računarskih sistema klijenata na licu mesta i/ili uređaja za obradu podataka; ostale profesionalne i tehničke aktivnosti koje su u vezi sa računarima.