Uporedni pregled IT tržišta Srbije sa zemljama u regionu

IT ulaganje po glavi stanovnika u Srbiji u 2008. godini iznosilo je 74 €, što je u odnosu na Sloveniju (335 €) 4,5 puta manje. Srbija ima oko tri puta manja IT ulaganja po stanovniku od Mađarske ili Grčke, koje su geografski bliske i po osnovnim resursima zemlje slične Srbiji.

U poređenju sa zemljama regiona, ulaganje u IT po glavi stanovnika u Srbiji pokazuje brži rast, ali je apsolutni iznos ulaganja i dalje veoma nizak. Pozitivno je što iznos ovog ulaganja raste iz godine u godinu (31 € u 2004, 44 € u 2006, 74 € u 2008), a u poslednje dve godine posebno dobija na ubrzanju. Ipak, ako je cilj EU, Srbija je u dramatičnom zaostatku za zemljama zapadne Evrope – u tim zemljama godišnje IT ulaganje po glavi stanovnika iznosi preko 800 evra.

U odnosu na svoje manje susede, Srbija ima jače IT tržište i srpska IT industrija ima dobre poslovne izglede u BiH, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji.

Struktura IT tržišta

Dijagramom na gornjoj slici istovremeno poredimo sve tri komponente IT tržišta – IT oprema (x-osa), programi (y-osa) i IT usluge (površina balona). Zbog stalnog „sabijanja“ Srbije u koordinatni početak od strane većih tržišta, Mađarske i Grčke, odlučili smo da srpsko IT tržište prikažemo u vremenu, a da ostala tržišta „zadržimo“ na 2005. godini.

Na dijagramu uočavamo da je srpsko IT tržište u periodu 2005-2008. savladalo inerciju, pokrenulo se. Podsećamo na optimistički pogled na ovakav dijagram od pre tri godine („sito05“, str. 5): „Srpsko IT tržište mora da uhvati priključak sa zemljama iz regiona i samim tim nudi ogromne mogućnosti razvoja. Verujemo da oni investitori koji budu išli u susret optimističkoj varijanti grade šansu za lep poslovni uspeh“.

Ukupna vrednost srpskog IT tržišta u 2007. godini dostigla je 545 miliona evra. Kupovina IT opreme iznosila je skoro 366 miliona evra i činila je 67% ukupne vrednosti informatičkog tržišta u 2008, pri čemu je smanjila svoj udeo za dva procentna poena u odnosu na prethodnu godinu. IT usluge zauzele su približno 21% ukupnog tržišta, sa ulaganjima od 115 miliona evra, dok segment paketnog softvera iznosi oko 64 miliona evra, sa preostalih 12% ukupnih IT ulaganja. Velike godišnje stope rasta zabeležene su u svim segmentima IT tržišta, pri čemu je vrednost isporučene opreme rasla nešto sporije (16%) nego što su rasle IT usluge (preko 24%) i isporuke paketnih programa (27%).

U 2009. godini, u uslovima svetske finansijske krize, usporavaju i srpska ekonomija i IT ulaganja. Ukoliko u srpskoj ekonomiji ne dođe do havarijskih lomova, procenjuje se manji rast nabavke opreme – ali ipak rast, dok bi segmenti programa i IT usluga mogli da održe dvocifreni rast. I pored toga, promet će se i dalje zasnivati na trgovini opremom, međutim, ukupna zarada će se snažno prebacivati u segment IT usluga – više nego ikad ranije. Na ovaj način će se nastaviti evolutivna promena strukture IT ulaganja na svom putu daljeg sazrevanja. Na gornjem dijagramu to ćemo primetiti preko sve veće površine srpskog balona u narednim godinama.