Kuda i kako da vodite vaš ERP posao u narednim godinama?

​Koliko puta ste se zapitali kako najlakše da pronađete nove kupce, među hiljadama domaćih firmi koja nemaju ERP rešenja? A zašto ga nemaju? Da li je u pitanju samo kriza potražnje? Zato vam nudimo tri studije o poslovnim softverskim rešenjima, koje pružaju sveobuhvatni pregled domaće ERP scene...


Poruči izveštaje

Ukratko o analizama domaće ERP scene

Ovogodišnja SITO inicijativa za poslovna softverska rešenja obuhvata tri studije:

  • Tržište poslovnog softvera ERP klase u Srbiji (odgovara na pitanje šta se prodaje?)
  • ERP softverski specijalisti, stanje i perspektive (ko prodaje?)
  • Preduzeća kao ERP korisnici, ERP reference u Srbiji (ko kupuje?)

Ove tri SITO studije pružaju sveobuhvatni pregled domaće ERP scene i namenjene su programerskim preduzećima – specijalistima za poslovna softverska rešenja. Verujemo da će studije doprineti njihovom boljem razumevanju tržišta, konkurencije i kupaca. Detaljne informacije, analize i prognoze pomažu da se dobiju odgovori na sledeća ključna pitanja:

  • Koje su specifičnosti srpskog ERP tržišta?
  • Koja je trenutna veličina ERP tržišta i koliki je njegov potencijal u Srbiji?
  • Kolike su trenutne investicije u ERP softver prema delatnosti i veličini kupaca u Srbiji?
  • Ko su vodeći igrači na ERP tržištu u Srbiji i kako se pozicioniraju da bi iskoristili rast tržišta?
  • Koje delatnosti i industrije ulažu u ERP rešenja i kako će budući modeli investiranja uticati na ERP tržište?
  • Šta ocrtava/određuje ERP instaliranu bazu prema delatnosti, veličini i lokaciji kupca u Srbiji?
  • Kako će politički, ekonomski, drušveni i tehnološki uslovi, specifični za Srbiju, uticati na ERP tržište?

Ključni podaci su dobijeni u saradnji sa vodećim ERP kompanijama u Srbiji i kompletirani su javno dostupnim izvorima, tako da pružaju visok kvalitet analiza. Studijom su praćeni i uključeni globalni vendori: SAP, Oracle i Microsoft, od regionalnih, tu je Datalab, zatim domaći ERP proizvođači: M&I Sistems, Digit, AB Soft, IIB, ASW, Infosys… i brojni drugi.

————————

"Uprkos decenijama sa problemima, Srbija još uvek ima potrebnu unutrašnju energiju koja, ako se usmeri na prave ciljeve, može ubrzano da je vrati na mapu uredjenih evropskih društava. Svaka nova ERP instalacija predstavljaće podršku na ovom putu, a država bi to morala da prepozna i podrži” - Milovan Matijević, istraživač analitičar

Kuda i kako da vodite vaš integratorski posao u narednim godinama?

U privredi Srbije leži veliki potencijal za rast IT ulaganja, a da li vam je jasno ko i kada će ga realizovati? Naš doprinos da krenete u pravom smeru predstavlja rad na ovim analizama i verujemo da će doprineti vašem boljem razumevanju tržišta, konkurencije i kupaca. Detaljne informacije, analize i prognoze pomažu da se dobiju odgovori na ključna pitanja...


Poruči izveštaje