Tržište telekomunikacione opreme

Aktivna mrežna oprema obuhvata širok spektar računarske, telekomunikacione i kancelarijske opreme. Karakteriše je izrazita šarolikost u tehničkim specifikacijama. Da bi smo olakšali direktno poređenje podataka iz ove analize sa drugim statističkim izvorima predložena je klasifikacija koja uvažava specifičnosti računarskih mreža sa jedne strane i telekomunikacione (telefonske) infrastrukture sa druge. Kao ilustracija, dat je prikaz dostupnih podataka za 2013-2014, šta je razmatrano u svakom od segmenata.

Dinamična oblast telekomunikacija predstavlja izvor neprestanog bujanja klasifikacija i šifarnika, pri čemu je većina od njih namenjena za delimično, ograničeno ili izolovano praćenje ove oblasti. Posledica toga je širok spektar pogleda na telekomunikacionu oblast, a da svako iz svog ugla gleda na iste podatke.

Dinamičnost je važna (inherentna) osobina  telko biznisa – uvek korak ispred birokratije i šifarnika. Tako će biti i u budućnosti.

Pitanja za budući rad:

  • STAGNACIJA NA NISKOM NIVOU. Poređenjem sa severozapadnim EU komšijama pokazuje da je potencijal domaćeg telekomunikacionog tržišta barem 2x veći. Pitanje za panel: Kako napred?
  • Dalji razvoj modela i direktno prikupljanje podataka po SITO metodologiji
  • Kvaltitativna slika – objašnjenja, razlozi
  • Zašto nema domaće industrije u telekomunikacionim investicijama?

Izveštaj možete pogledati na sledećem linku:
http://data.axmag.com/data/201711/20171128/U158045_F463600/index.html

POZOVITE ZA VIŠE DETALJA