Kuda i kako da vodite vaš integratorski posao u narednim godinama?

U privredi Srbije leži veliki potencijal za rast IT ulaganja, a da li vam je jasno ko i kada će ga realizovati? Naš doprinos da krenete u pravom smeru predstavlja rad na ovim analizama i verujemo da će doprineti vašem boljem razumevanju tržišta, konkurencije i kupaca. Detaljne informacije, analize i prognoze pomažu da se dobiju odgovori na ključna pitanja...


Poruči izveštaje

Tenderi i javne nabavke 2019


O izveštaju

Izveštaj pruža podatke o tenderima i javnim nabavkama u Srbiji po broju i vrednosti (€) za 2019. godinu. Takođe prikazuje javne nabavke prema tipu naručioca, tj. vrsti organizacije. Predstavljeni su aktuelni rezultati vodećih dobavljača, struktura njihovih prihoda po vrsti naručioca, cenovnim opsezima zaključenih poslova i glavnim ugovorima i projektima koji su dobijeni tokom godine.


Ključna zapažanja

Godišnje se u Srbije u javnim nabavkama zaključi oko 1.500 ugovora velike vrednosti za nabavku informatičke opreme, softvera ili IT usluga. Potencijalnih naručilaca ima više hiljada, a broj dobavljača, samo lokalnih IT kompanija, meri se stotinama. Međutim, koncentracija posla na 50 najvećih tendera po vrednosti izrazito je velika – preko 50% ukupnog budžeta rezervisano je za samo 5% najvećih ugovora. Takođe, 15 najvećih naručilaca učestvuje sa 80% vrednosti ukupnih IT nabavki, slična je koncentracija po dobavljačima – 15 najvećih je zaključilo 85% vrednosti svih ugovora o nabavci IT-a. Ovako visok stepen koncentracije posla na malom broju: ugovora, naručilaca i dobavljača, u stručnoj javnosti stvara sliku da javne nabake nisu dovoljno transparentne i da se, uglavnom, unapred zna pobednik svakog tendera. Tema je ipak kompleksija i zahteva sveobuhvatnu analizu, pa se nadamo da će detaljne informacije iz ovog izveštaja pomoći da se dobiju odgovori na sledeća važna pitanja:

 • Koje su specifičnosti javnih nabavki u Srbiji?
 • Koliki je godišnji budžet javnih nabavki u Srbiji i koliki je njegov potencijal?
 • Kolike su trenutne državne investicije u IT prema vrsti naručiocai vrsti javne nabavke?
 • Ko su vodeći naručioci IT-a u Srbiji i kakve su im potrebe?
 • Ko su vodeći IT dobavljači u Srbiji i kako su pozicionirani?

Teme i sadržaj 

Javne nabavke velike vrednosti, 2013-2019
 • Javne nabavke prema vrsti organizacije (naručioca)
 • Tenderi po cenovnim opsezima
Lista važnijih dobavljača i tendera, 2019
 • Prihodi vodećih dobavljača prema vrsti naručioca
 • Najveći tenderi u 2019
Javne nabavke velike vrednosti prema vrsti naručioca, 2019
 • Državna preduzeća (privreda)
 • Uprava
 • Republički organi i organizacije
 • Ministarstva
 • Lokalna samouprava

Prethodni izveštaji 

2015, 2016, 2017, 2018


Povezani izveštaji 

 • IT tržište Srbije prilagođeno za sistem integratore
 • Serversko i storidž tržište Srbije
 • Tržište IT usluga u Srbiji
 • Sistem integratori, stanje i perspektive integratorskog posla
 • Srpska preduzeća kao IT korisnici

Cena

Od 75 evra mesečno!
Plaćanje u dinarskoj protiv-vrednosti, u ratama ili po dogovoru.


Učinite vaš posao uspešnijim/profitabilnijim.
Iskoristite akcijske cene i kupite najnovije SITO analize!

5.3. Tenderi i javne nabavke

Kuda i kako da vodite vaš integratorski posao u narednim godinama?

U privredi Srbije leži veliki potencijal za rast IT ulaganja, a da li vam je jasno ko i kada će ga realizovati? Naš doprinos da krenete u pravom smeru predstavlja rad na ovim analizama i verujemo da će doprineti vašem boljem razumevanju tržišta, konkurencije i kupaca. Detaljne informacije, analize i prognoze pomažu da se dobiju odgovori na ključna pitanja...


Poruči izveštaje