Telekomunikaciona industrija Srbije 2013

Broj telekomunikacionih preduzeća

U 2013. godini u Srbiji je bilo 232 aktivna telekomunikaciona preduzeća sa ostvarenim godišnjim prihodom većim od 10 miliona dinara (dinarska protiv vrednost oko 100.000 evra). Posmatrano po delatnosti najviše je telekomunikacionih operatora ( A – CARRIER) preduzeća (99), što je 42,7% ukupnog broja, dok po veličini samo 6 preduzeća zapošljava više od 250 radnika, od kojih su dva sa preko 1.000 zaposlenih.

Prosečna godišnja stopa rasta broja preduzeća u sektoru telekomunikacija od 2011. do 2013. povećana je za 4,1 odsto, povećan je poslovni prihod za 5,9 odsto, rastao je broj zaposlenih, dok je prosečna zaposlenost po firmi opadala. Zabeležen je nominalni rast od 2,6 do 5,9 odsto na osnovu ekonomskih pokazatelja.

Vodećih 50 telekomunikacionih preduzeća zapošljava 87 odsto radne snage, a dominantno tržišno učešće od 73 odsto u 2013. godini ostvarile su četiri kompanije – Telekom, Telenor, Vip mobile i SBB doo. Ta privredna društva zapošljavaju dve trećine ukupno zaposlenih u sektoru telekomunikacija. Učešće Telekoma na tržištu je smanjeno po svim parametrima, i kada su u pitanju poslovni prihod, sredstva i profit.

Posmatrano po delatnostima, najveće učešće na tržištu imaju operatori koji ostvaruju čak 99 odsto profita, a zbog tako jake konkurencije mnogo malih firmi odustaje od posla.

Ukupan broj srednjih i malih (SMP) je 106, što je 46,0% ukupnog broja i ovo predstavlja nepovoljan indikator – trebalo bi da ih je više, jer ona nose vitalnost i popravljaju konkurentnost.

U ukupnom broju IT preduzeća najviše je mikro firme, kojih je bilo 118, što je 51 ukupnog broja.

Nepovoljan indikator je još uvek vrlo veliki broj mikro telekomunikacionih firmi, koje  u nedostatku finasijske snage, sa malim brojem stručnjaka i nedovoljnim menadžerskim sposobnostima unose šum na strani ponude.


Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno oko 1.500 organizacija koja su izdvojene[1] kao mogući činioci srpske telekomunikacione industrije. Konačan broj od 232 telekomunikacionih preduzeća, rezultat je obrade podataka o IKT tržištu, dobijenih sopstvenim Minecovim istraživanjima. Od 2006. godine, urađeno je 5 detaljnih godišnjih analiza IT industrije, a ovo je druga analiza telekomunikacija. U predhodnih deset godina, Mineco je sproveo i druga brojna IKT istraživanja nad svim vodećim i nad još nekoliko stotina značajnih IKT kompanija u Srbiji

Za određeni broj novo-osnovanih preduzeća, sa kojima do sada nije postojao kontakt, urađena je dodatna analiza: kroz pretraživanje Interneta i telefonskim intervjuima.

Strukturne odlike telekomunikacione industrije

U ovoj analizi zasnovane su isključivo na nekonsolidovanim zvaničnim podacima informatičkih preduzeća, preuzetim iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu. Podacu su raspoloživi na zahtev kod Agencije za privredne registre, APR – Registar finansijskih izveštaja.

U velikoj meri, studija se oslanja na prethodne kvantitativne i kvalitativne podatke, koji su rezultat našeg dugogodišnjeg prisustva na srpskoj ICT sceni i redovnog praćenja tržišnih i tehnoloških kretanja.

Kvalitet podataka iz godišnjih finansijskih izveštaja u analiziranom materijalu je vrlo visok, zahvaljujući transparentnosti APR-a, bez čije podrške bi ovaj posao teško bio urađen.

Ovim radom je podignut kvalitet obuhvata, klasifikacije i analiza telekomunikacione industrije. Uz saradnju sa stručnjacima i praćenjem novih podataka, nastavićemo ovu inicijativu sledećim godišnjim izdanjem IT industrija Srbije planiranim za jesen 2015. godine.

POZOVITE ZA VIŠE DETALJA