Telekomunikaciona industrija Srbije 2011

Broj telekomunikacionih preduzeća

„četiri musketara – četri usamljena jahača“
U 2011. godini u Srbiji je bilo 214 aktivna telekomunikaciona preduzeća sa ostvarenim godišnjim prihodom većim od 10 miliona dinara (dinarska protiv vrednost 100.000 evra). Posmatrano po delatnosti najviše je A – CARRIER preduzeća (125), što je 55,8% ukupnog broja, dok po veličini samo 5 preduzeća zapošljava više od 250 radnika, od kojih su dva sa preko 1.000 zaposlenih. Raspodela preduzeća prema veličini i delatnosti prikazana je u donjoj tabeli.

Tabela 2 Broj aktivnih telekomunikacionih preduzeća u 2011. prema delatnosti i veličini preduzeća

Izvor: Registar finansijskih izveštaja, APR, pripremljeno za Mineco, 2010

Ključni komentari uz tabelu:

  • Ukupan broj srednjih i malih (SMP) je 103, što je 45,0% ukupnog broja i ovo predstavlja nepovoljan indikator – trebalo bi da ih je više, jer ona nose vitalnost i popravljaju konkurentnost.
  • Posmatrano po broju zaposlenih, u ukupnom broju IT preduzeća dominiraju mikro firme, kojih je bilo 116, što je 51,8 ukupnog broja.
  • Nepovoljan indikator je još uvek vrlo veliki broj mikro telekomunikacionih firmi, koje  u nedostatku finasijske snage, sa malim brojem stručnjaka i nedovoljnim menadžerskim sposobnostima unose šum na strani ponude.

Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno oko1.000 organizacija koja su izdvojene[1] kao mogući činioci srpske telekomunikacione industrije. Konačan broj od 214 telekomunikacionih preduzeća, rezultat je obrade podataka o ICT tržištu, dobijenih sopstvenim Minecovim istraživanjima. Od 2006. godine, urađeno je 4 detaljne godišnje analize IT industrije, a ovo je prva analiza telekomunikacija. U predhodnih osam godina, Mineco je sproveo i druga brojna IT istraživanja nad svim vodećim i nad još nekoliko stotina značajnih IT kompanija u Srbiji

Za određeni broj novo-osnovanih preduzeća, sa kojima do sada nije postojao kontakt, urađena je dodatna analiza: kroz pretraživanje Interneta i telefonskim intervjuima.

Strukturne odlike telekomunikacione industrije

U ovoj analizi zasnovane su isključivo na nekonsolidovanim zvaničnim podacima informatičkih preduzeća, preuzetim iz finansijskih izveštaja za 2011. godinu. Podacu su raspoloživi na zahtev kod Agencije za privredne registre, APR – Registar finansijskih izveštaja.

Studiju su pripremili Milovan Matijević i Dragan Bogojević, analitičari srpskog ICT tržišta. U velikoj meri, studija se oslanja i na prethodne kvantitativne i kvalitativne podatke, koji su rezultat našeg dugogodišnjeg prisustva na srpskoj ICT sceni i redovnog praćenja tržišnih i tehnoloških kretanja.

Kvalitet podataka iz godišnjih finansijskih izveštaja u analiziranom materijalu je vrlo visok, zahvaljujući transparentnosti APR-a, bez čije podrške bi ovaj posao teško bio urađen.

Ovim radom je postavljeno inicijalno stanje srpske telekomunikacione industrije. Uz saradnju sa stručnjacima i praćenjem novih podataka, nastavićemo ovu inicijativu sledećim godišnjim izdanjem IT industrija Srbije planiranim za jesen 2013. godine.

POZOVITE ZA VIŠE DETALJA

 


[1]Primenom MINECO metodologije