Štampači i MFP – laserska tehnologija

Ova sekcija obrađuje isporuke običnih laserskih štampača i višenamenskih uređaja (MFP), i to u mono laserskoj i kolor laserskoj tehnologiji. Razmatrani su MFP uređaji na bazi štampača, kopira i faks uređaja. U 2008. godini količina isporučenih laserskih uređaja premašila je 90.000 jedinica, što je povećanje od 19% u odnosu na 2007. godinu.

U 2008. godini struktura tržišta laserskih uređaja prema funkcionalnosti i boji štampanja (mono ili kolor) ostala je skoro nepromenjena u odnosu na prethodnu godinu. Obični mono laserski štampači, koji i dalje čine skoro tri četvrtine u ukupnim isporukama laserskih uređaja, uz godišnji rast njihovih isporuka od 19%, snažno su određivali rast ukupnih isporuka laserskih uređaja. Interesantno je da su višenamenski uređaji rasli nižom stopom (15%). U poslednjih nekoliko godina ovaj segment je stalno imao višu stopu rasta od običnih mono laserskih štampača. Kao rezultat stalnog pada cena kolor laserskih uređaja njihova prodaja raste izrazito visokom stopom, ali na maloj osnovici, što za posledicu ima i dalje skromno učešće ovog segmenta u ukupnim isporukama.

Na srpskom tržištu laserskih uređaja bilo je prisutno oko 15 proizvođača, ali su ipak tri vodeća isporučila preko 80% ukupnih količina. „HP“ zadržava poziciju vodećeg vendora, sa više od polovine isporučenih količina. „HP“ čak povećava tržišno učešće za 4 procentna poena u poređenju sa 2007. godinom. „Samsung“ je četvrtu godinu zaredom na drugoj poziciji, oslanjajući se u prodaji u velikoj meri na svoja dva modela mono laserskih višefunkcionalnih uređaja: „SCX-4300“ i „SCX-4521F“.

Karakteristično je za ovaj segment da se distributeri uglavnom oslanjaju na prodaju uređaja samo jednog proizvođača, tako da osam od deset najvećih prodavaca štampača ima distributerski ugovor samo sa jednim vendorom. Statistiku menjaju „BS Procesor“ sa dva i „CT Computers“ sa čak tri distributerska ugovora.

MFP uređaji koji dolaze sa strane kopir-aparata sve se više preklapaju sa sličnom ponudom MFP uređaja na printerskoj osnovi. Njihovi tradicionalni kanali distribucije, sektor biro opreme sa jedne i informatička industrija sa druge strane, sve se jače sudaraju. Kao posledicu možemo da očekujemo značajno povećanje broja distributerskih ugovora, a utisak je da će informatička preduzeća bolje proći u budućoj podeli karata od preduzeća iz biro sektora.