Šta je isplativije: Outsourcing ili sopstvena rešenja?

Izvoz softvera i informatičkih usluga ulazi u žiži medijskog interesovanja. Mnogo se o tome priča, a malo je konkretnih podataka i analiza. Da bi podržali buduće akcije za dobrobit izvoznog IT sektora, prikazaćemo nekoliko osnovnih informacija i podataka koji mogu da posluže kao neka vrsta semafora u odluci kojim putem da se ide. Poznata je činjenica da je isplativije izvoziti sopstvena informatička rešenja umesto forsiranja izvoza kroz outsourcing (najam radne snage). Kako stvari stoje na domaćoj IT sceni? Obrnuto od poželjnog:( Outsourcing dominira po broju firmi, zaposlenim i ostvarenim izvoznim prihodima, sa malim šansama da se stanje promeni. Analizom je obuhvaćeno poslovanje 200 IT preduzeća najvećih izvoznika IT rešenja i usluga iz Srbije, a rezultati su navedeni u tabeli.

Izvori prihoda Zaposleni Prihod Indeks prihoda po zaposlenom
Izvoz kroz outsourcing 82% 69% 83%
Izvoz sopstvenih IT rešenja 18% 31% 178%
UKUPNO 100% 100% 100%
Ključna zapažanja uz gornju tabelu:
  • Posmatrano prema pretežno ostvarnim prihodima, 138 firmi se bavi outsourcingom (najam radne snage), dok preostalih 62 veći deo prihoda ostvarije prodajom svojih rešenja. Outsourcing sektor zapošljava 82% radne snage i ostvaruje 69% izvozna, što je posledica toga da je preko polovine sektora u vlasništvu stranaca.
  • Prema vlasništvu preduzeća, strana fizička lica i firme su osnovali 88 od 200 najvećih IT izvoznika u Srbiji. Stranci zapošljavaju 58% radne snage i ostvariju 54% ukupnih izvoznih prihoda i, logično, skoro isključivo se bave outsourcingom. Firme u domaćem vlasništvu su skoro podjednako opredeljene na outsourcing i na izvoz sopstvenih rešenja, što neće biti dovoljno da se u skorije vreme promeni ukupna struktura izvoza tako da prevagne izvoz sopstvenih rešenjam, tako da će u Srbiji izvoz kroz outsourcing ostati glavni izvor izvoza i posle 2020. godine.
  • Na strani firmi koja prodaju rešenja je indikator prihoda po zaposlenom koji iznosi 57.500 evra godišnje, što je duplo više nego kod outsorcinga gde on iznosi 27.000 evra . Tako da indeks godišnjeg prihoda po zaposlenom za izvoznike sopstvenih rešenja iznosi 178%, a za outsourcing sektor samo 83% u odnosu na ukupan prosečan prihod od 32.300 evra, koliko iznosi za sve IT izvoznike.

Fokusiranje IT kompanija na izvoz sopstvenih rešenja i državna podrška ovom sektoru potencijalno mnogo više vraća u poređenju sa izvozom kroz goli najam radne snage.