SITO-09 – Srpski IT osmatrač 2009 – Izvod

Predhodna četiri izdanja sito04,sito05, sito06 i sito07 uticala su na porast potrebe za tačnim i pouzdanim brojkama o srpskom informatičkom tržištu, pre svega kod rukovodilaca IT preduzeća. Mi smo taj uticaj osetili kroz porast interesovanja, poverenja i uvažavanja, što nam je, naravno, pored zahteva za svežim podacima, bio motiv da se i ove godine upustimo u sličan poduhvat.

Umesto redovnog ovogodišnjeg izdajnja sito08 objavljujemo aktuelniji sito09 koji odlikuje povećani obim podataka i analiza. Publikacijom sito09 pravimo mali zaokret u odnosu na predhodna izdanja –  otvaramo novu fazu u razvoju „sito“ inicijative – interaktivnost sa rukovodiocima IT preduzeća, kojima je ova publikacija pre svega namenjena. Razlog leži u naglašenoj aktuelnosti prikazanih prognoza i očekivanja za 2009. godinu, kao i u nameri da ovaj materijal bude jedinstveni putokaz rukovodiocima srpskih IT preduzeća kuda i kako da vode svoj posao u 2009. godini, u uslovima nadolazeće svetske finansijske krize.

Dvanaest različitih analiza srpskog IT tržišta koje je Mineco sproveo u 2008. godini nalazi se u osnovi prikazanih podataka u izdanju sito09, tako da ova publikacija nudi odgovore na IT pitanja u Srbiji: šta se prodaje, ko kupuje i ko prodaje? Analizama je obuhvaćeno oko 1.000 IT preduzeća, i još 1.000 IT korisnika – neinformatičkih preduzeća, a rezultati su publikovani u formi standardizovanih tematskih izveštaja u velikoj detaljnosti. Ovim izveštajima su obrađeni i metodološki pristup i narasle potrebe klijenata za boljim razumevanjem srpskog IT tržišta. Detaljnije o „sito“ izveštajima koji su poslužili kao osnova za sito09 u pregledu na poslednjoj strani.

Zamišljen kao svojevrsni vrh piramide nad svim postojećim izveštajima, sito09 daje dobar pogled na sve detaljnije obrađene teme i može da posluži kao vodič u njihovom daljem razrađivanju. Smatramo da ovi izveštaji mogu da doprinesu kako uređivanju srpske IT scene tako i uspešnijem poslovanju informatičkih preduzeća.

Izveštaj možete pogledati na sledećem linku: 

POZOVITE ZA VIŠE DETALJA