Kuda i kako da vodite vaš ERP posao u narednim godinama?

​Koliko puta ste se zapitali kako najlakše da pronađete nove kupce, među hiljadama domaćih firmi koja nemaju ERP rešenja? A zašto ga nemaju? Da li je u pitanju samo kriza potražnje? Zato vam nudimo tri studije o poslovnim softverskim rešenjima, koje pružaju sveobuhvatni pregled domaće ERP scene...


Poruči izveštaje

SITO-05 – Srpski IT osmatrač 2005

Cilj publikacije sito05 je da na jednostavan način prikaže stanje srpskog IT tržišta za 2005. godinu, kao i da poveća nivo detaljnosti i tačnosti u odnosu na sito04. Pored toga što smatramo da objavljivanje sito05 povoljno utiče na sazrevanje srpskog IT-a, veliko interesovanje koje je pobudila predhodna publikacija, kao i zahtevi za novim podacima – doprineli su da se i ove godine upustimo u isti poduhvat.

sito05 je koncipiran kao sveobuhvatni informator koji daje odgovore na pitanja:

  • Šta se prodaje od IT-a u Srbiji?
  • Ko kupuje IT u Srbiji?
  • Ko prodaje IT u Srbiji?

Objavljivanjem statistike i analiza IT tržišta Srbije, sito05 omogućuje IT stručnjacima da raspolažu validnim podacima i metodologijom. Kao nezavisan izvor informacija o IT tržištu Srbije sito je namenjen:

  • pre svega malim i srednjim IT kompanijama – da shvate šta je to IT tržište;
  • IT distributerima, koji su u najtežoj poziciji, – da usvajanjem prikazane metodologije prevaziđu problem istovremene komuniciranja na dva apsolutno nespojiva načina, jedan sa internacionalnim proizvođačima, drugi sa dilerima;
  • velikim IT korisnicima – da steknu uvid u IT ponudu;
  • potencijalnim IT investitorima iz inostranstva – da bolje razumeju srpsku IT scenu.

Svakako najupečatljiviji zaključak, koji je proizišao iz analize srpskog IT tržišta, je neophodnost široke podrške kreiranju informatičkog društva u bliskoj budućnosti, što je osnovni preduslov za ekonomsku i političku integraciju Srbije u Evropu. Nadamo se da će ovaj rad biti od pomoći i IT stručnjacima, predstavnicima državnih institucija i organizacija, koji mogu ubrzati razvoj IT struke, a u korist našeg društva i njegovih građana.

sito05 je podržan od strane sponzora, vodećih svetskih IT kompanija: Microsoft, HP, Fujitsu Siemens Computers, Intel i Lexmark. Urađen je u saradnji sa vodećim srpskim IT kompanijama tako da pruža visok kvalitet statistike i analiza.

Planiramo da ova inicijativa bude nastavljena sledećim godišnjim izdanjem sito06 u leto 2007.

Izveštaj možete pogledati na sledećem linku:

Kuda i kako da vodite vaš integratorski posao u narednim godinama?

U privredi Srbije leži veliki potencijal za rast IT ulaganja, a da li vam je jasno ko i kada će ga realizovati? Naš doprinos da krenete u pravom smeru predstavlja rad na ovim analizama i verujemo da će doprineti vašem boljem razumevanju tržišta, konkurencije i kupaca. Detaljne informacije, analize i prognoze pomažu da se dobiju odgovori na ključna pitanja...


Poruči izveštaje