SITO-04 – Srpski IT osmatrač 2004

Izdavanje ove publikacije je dokaz da u srpskom IT poslovanju sve više raste svest da prava i blagovremena informacija igra presudnu ulogu u poslovnom odlučivanju. Izgleda da je odneta pobeda nad uobičajenim domaćim scenarijem «balkanski špijun uključen u teoriju zavere sa primesama latinoameričke sapunice», koji je, do sada, pratio svaki pokušaj prikupljanja informacija o srpskom IT-u i njihovu statističku obradu i analizu.

sito04 je koncipiran kao sveobuhvatni informator koji daje odgovore na pitanja:

  • Šta se prodaje od IT-a u Srbiji?
  • Ko kupuje IT u Srbiji?
  • Ko prodaje IT u Srbiji?

Objavljivanjem statistike i analiza IT tržišta Srbije, sito04 omogućuje IT stručnjacima da raspolažu validnim podacima i metodologijom. Kao nezavisan izvor informacija o IT tržištu Srbije sito je namenjen:

  • pre svega malim i srednjim IT kompanijama – da shvate šta je to IT tržište;
  • IT distributerima, koji su u najtežoj poziciji, – da usvajanjem metodologije prevaziđu problem komuniciranja na dva apsolutno nespojiva načina, jedan sa vendorima, drugi sa dilerima;
  • velikim IT korisnicima – da steknu uvid u IT ponudu;
  • potencijalnim IT investitorima iz inostranstva – da bolje razumeju srpsku IT scenu.

Svakako najupečatljiviji zaključak, koji je proizišao iz analize srpskog IT tržišta, je neophodnost široke podrške kreiranju informatičkog društva u bliskoj budućnosti, što je osnovni preduslov za ekonomsku i političku integraciju Srbije u Evropu. Nadamo se da će ovaj rad biti od pomoći i IT stručnjacima, predstavnicima državnih institucija i organizacija, koji mogu ubrzati razvoj IT struke, a u korist našeg društva i njegovih građana.

sito04 je podržan od strane sponzora, vodećih svetskih IT kompanija: Microsoft, HP, Intel, Lexmark, Fujitsu-Siemens Cisco. Urađen je u saradnji sa vodećim srpskim IT kompanijama tako da pruža visok kvalitet statistike i analiza.

Planiramo da ova inicijativa bude nastavljena sledećim godišnjim izdanjem sito05 u martu 2006.

Izveštaj možete pogledati na sledećem linku