Sažeti pogled na IT sektor 2022

U 2022. godini u domaćoj informatičkoj industriji poslovalo je 4.134 aktivnih preduzeća[1] koja su ukupno zapošljavala 58.560 radnika. Okosnica IT industrije su mala i srednja preduzeća (MSP). Iako mala i srednja preduzeća čine tek nešto više od petine ukupnog broja IT firmi, ona prema prihodima, zaposlenima, kapitalu i dobiti nose dve trećine celokupne poslovne aktivnosti domaćeg IT sektora. Sledi 28 velikih preduzeća čije je učešće 20-25% učešća po prihodu i zaposlenima, što je duplo više od učešća/značaja mikro preduzeća (kojih je čak 3.161).

[1] preduzeća sa pojedinačnim poslovnim prihodom većim od milion dinara