Rezultati ankete: Program državne podrške IT sektoru

„Neophodan je poseban program vladine podrške IT sektoru“, glasi jedna od ocena ankete koju je konsultanstsko-analitička kompanija Mineco sprovela među 200 vodećih programerskih firmi u Srbiji, nakon što je Ministarstvo finasija početkom januara objavilo nacrt programa državne podrške za IT industriju. Cilj ankete i komunikacije sa više od 1.000 stručnjaka iz domaćeg informatičkog sektora je da se daju predlozi Ministarstvu finansija za mere koje bi najviše podsticale dalji intenzivni razvoj ovog sektora i njegovog izvoznog potencijala.

Ključni nalazi ankete pokazuju da je informatičarima, pre svega programerskom sektoru, od finansijskih podsticaja važnija podrška u rešavanju problema nedostajućih kadrova. Prva mera koju anketirani predlažu je prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama IT industrije (ocena 4,6 na skali od 1 do 5) i za najveći broj ispitanika (71%) ovo je najvažnija mera (ocena 5), dok je za 20% anketiranih vrlo važna (ocena 4). Za sektor je veoma važno i osavremenjavanje nastavnih programa i povećanje upisnih kvota za IT studije (4,5). Od finansijskih mera, ispitanici su najbolje ocenili one koje se odnose na poreske olakšice koje podstiču ulaganja u IT sektor i podršku domaćim izvoznicima softvera.

Neki od ključnih nalaza ankete, kada su u pitanju prepreke za brži razvoj IT industrije odnose se na nedovoljno znanje političara o mogućnostima IT sektora (4,5) i slabe kanale komunikacije IT sektora sa kreatorima politike (4,4). Preterana birokratija odvraćala je IT firme da se prijavljuju na dosadašnje programe podrške. Programerski sektor dodatno ističe problem odliva kadrova, jer im brojni programeri odlaze za boljom platom i mogućnostima usavršavanja.

Anketa je u velikoj meri potvrdila nacrt državnog programa, a najveće kontraverze izaziva predlog Ministarstva o oslobađanju od obaveze plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, uz refundaciju stvarnih troškova. Ovo je finansijski najveća stavka, koja obuhvata oko 4/5 ukupnog programa podrške.

Ovolika pažnja prema IT industriji može da iritira druge struke, naročito manje uspešne, što bi bilo pogrešno. Motiv za vladinu podršku programerskom sektoru je percepcija da podrška uspešnima može da bude pokretač razvoja u svim prioritetnim oblastima (od poljoprivrede, energetike, preko biomedicine do nano materijala…). Sličnih programa podsticaja ima širom sveta. Brojne zemlje, velike i male, kako najrazvijenije, tako i zemlje u razvoju donele su programe podrške IT sektoru. Srpska vlada ima šansu da primeni najbolja iskustva, ali uz maksimalno prilagođavanje domaćim specifičnostima potvrđenim u ovoj anketi.

POZOVITE ZA VIŠE DETALJA