Predstavljanje studije ICT IN SERBIA – AT A GLANCE, 2020

WEBINAR:
Predstavljanje studije ICT IN SERBIA – AT A GLANCE, 2020. Petak, 15. maj u 13h
Ovo je jedina publikacija u Srbiji koja se na sveobuhvatan način bavi sektorom informacionih tehnologija u našoj zemlji i sažeto pokriva sve najvažnije aspekte poslovanja u tom sektoru. Informacije su sistematski prikupljane i formatirane u logičke celine, na način koji će omogućiti različitim ciljanim publikama da pronađu obilje kvalitetnog materijala.