PC isporuke u 2011.

U 2011. godini u Srbiji je isporučeno 413.094 personalna računara. Ukupne PC isporuke u 2011 porasle su za 10.0% u odnosu na 2010. godinu.

Desktop računari sa 224.241 prodatih jedinica drže 54.3% ukupnog PC tržišta. Slede notebook računari sa 159.627 prodatih jedinica i 38,6% tržišta. Isporučeno je 25.073 netbook računara (6,1% tržišta). x86 serveri sa 4.153 jedinica drže oko 1,0% tržišnog učešća.

HP je i dalje na liderskoj poziciji i po količini i po vrednosti isporučenih računara. Sledi Asus koji se po prvi put probio na poziciju broj dva.

Pet vodećih lokalnih asemblera računara isporučilo je ukupno dve trećine svuh „žutih“ računara, dok preostalu trećinu sporuka drži oko 200 manjih lokalnih asemblera. Na tržištu desktop brend računara vodeće tri pozicije drže HP, Dell i Lenovo sa zajedničkim učešćem od skoro tri četvrtine ukupnih isporuka.

Na tržištu notebook računara, HP je na prvom mestu minimalno odmakao Asusu koji je drugi, dok je na trećem mestu Dell.

PC isporuke predstavljaju rani indikator za ukupno IT tržište. Vitalnost PC isporuka se odražava na vitalnost celokupnog IT marketa, tako da je vrlo važno sa kakvim pokazateljima se ulazi u 2012. godinu.