PC isporuke 2008

Treću godinu zaredom PC isporuke u Srbiji rastu izrazito visokom stopom, tako da od 2008. godine Srbija ima najveće PC tržište na području bivše Jugoslavije. Pozitivan je i pokazatelj PC isporuka na 1.000 stanovnika – on iz godine u godinu raste (33 PC-ja u 2006, 50 u 2007, 61 u 2008), ali taj rast se mora dodatno ubrzati da bismo sustigli informatičku Evropu. U zapadnoevropskim zemljama godišnje se isporučuje oko 150 računara na 1.000 stanovnika – Srbija uskoro stiže na pola puta.

Lokalno asemblirani desktop računari čine 63,5% ukupnih isporuka (283.539 jedinica) i još uvek predstavljaju okosnicu PC isporuka u Srbiji. Brend desktop sa blizu 40.000 mašina čini tek oko 9% ukupnih isporuka, dok preostalih 27,6% čine isporuke prenosivih (notebook) računara. Isporuke prenosivih računara su premašile 120.000 jedinica u 2008, što predstavlja povećanje od skoro 60 odsto u odnosu na godinu ranije. Zahvaljujući ovome, učešće prenosivih računara u ukupnim PC isporukama povećano je za 5 procentnih poena, sa oko 22% u 2007. na 27,6% u 2008. godini.

„Hewlett-Packard“ čuva lidersku poziciju na srpskoj PC sceni sa najviše isporučenih računara, drugu godinu zaredom prati ga lokalni PC asembler „CT Computers“. Slede „Fujitsu Siemens Computers“ na poziciji broj tri i „Dell“ na četvrtom mestu. „MSI“ koji isporučuje samo notebook računare, zaokružuje listu pet vodećih isporučilaca računara u Srbiji 2008. godine.

I pored nesumnjivo optimistične slike, mnoga informatička preduzeća su zabrinuta za svoj posao u 2009. godini. Šta ih to brine, kada se godišnje PC isporuke približavaju psihološkoj granici od pola miliona računara? Pod velom svetske finansijske krize (Amerikanci je nazvaše duboka recesija) nadvijaju se sivi oblaci i nad srpskom ekonomijom. Rast PC isporuka u Srbiji jeste bio visok, ali je ipak prepolovljen u poređenju sa prethodnom godinom, a znaci ozbiljnog usporavanja uočeni su u poslednjem kvartalu 2008. godine, kada, u poređenju sa poslednjim tromesečjem 2007. godine, skoro da nije zabeležen rast PC isporuka.