Kvartalna PC analiza, Q4-2012

PC analiza, Q4-2012

Količina [kom]             116.518 (-11,7%; 2012Q4/2011Q4)

Vrednost [milion €]         45,52 (-14,1%; 2012Q4/2011Q4)

U Srbiji je u poslednjem tromesečju 2012. godine isporučeno 116.518 personalnih računara. Ukupne PC isporuke u Q4-2012 manje su za 11,7% u odnosu na isti kvartal prošle godine, a na ukupnom godišnjem nivou pad isporuka iznosi 7,7%. U prvoj polovini godine PC tržište je bilo zahvaćeno jakim turbulencijama, gde su istovremeno isporuke prenosnika rasle dvocifrenom stopom, a desktop isporuke dvocifreno padale. U trećem kvartalu, pošto je i notebook segment izgubio vitalnost (slab rast od 4,3%), ukupno PC tržište je krenulo u dvocifren pad. Samo nekoliko velikih tenderskih isporuka mobilnim operaterima u poslednjem tromesečju sprečilo je pad PC isporuka bude dvocifren, već se zaustavio na 7,7%. Najkraće, trendovi su loši: 2012. je godina koju su pojeli izbori, a sa lošim prognozama se ulazu u 2013.

Na slici 1 prikazana je dinamika PC isporuka po kvartalima i vrsti računara u poslednja 4 kvartala. Dinamika je računata u odnosu na odgovarajući kvartal prethodne godine (godina-na-godinu).

 

Slika 1     Rast PC isporuka po kvartalima i vrsti računara uposlednja 4 kvartala

Desktop računari sa 50.626 prodatih jedinica drže 43,4% ukupnog PC tržišta. Poslednjih nekoliko kvartala notebook računari definitivno su preuzeli primat sa 59.067 prodatih jedinica i 50,7% tržišta. Isporučeno je 6.031 netbook računara, što je 5,2% tržišta. x86 serveri sa 794 jedinica drže oko 0,7% tržišnog učešća.

Na tržištu desktop brend računara vodeće tri pozicije i dalje drže HP, Lenovo i Dell sa zajedničkim učešćem 83,4% u ukupnim isporukama. Na tržištu notebook računara Asus je ubedljivi lider ispred HP i Lenova.

Već duže vreme, PC isporuke posmatramo kao rani indikator za ukupno IT tržište. Vitalnost PC isporuka se podizala u toku cele 2011. Međutim, rezultati iz 2012. godine ukazuju da je IT tržište uveliko zahvatio novi krizni talas, za sada slabiji od onog iz 2008. godine, ali treba imati na umu da je sadašnja osnovica primetno manja od one iz 2008. godine, kada je srpsko IT tržište bilo na svom vrhuncu.