Kvartalna PC analiza, Q3-2013

Količina [kom]             83.474(-2,3%; 2013Q3/2012Q3)

Vrednost [milion €]         32,35(-5,4%; 2013Q3/2012Q3)

U Srbiji je u trećem tromesečju 2013. godine isporučeno 83.474 personalnih računara. Ukupne PC isporuke u Q3-2013 manje su za 2,3% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Posle četiri kvartala dvocifrenog pada, u trećem tromesečju pad je primetno usporio, zahvaljujući povećanim isporukama notebook računara i velikom rastu isporuka brend desktopa. Ovaj rast je ipak nedovoljan da popravi ukupnu sumornu sliku na PC tržištu. Na buduće trendove veliki uticaj će imati sve veće isporuke tablet i SMART uređaja.

Slede isporuke desktop računara, koji sa 38.754 prodatih jedinica drže 46,4% tržišta. Netebook su pali na 676 jedinica, što je 0,8% tržišta, dok x86 serveri sa 708 jedinicom drže oko 0,8% tržišnog učešća.

Na tržištu notebook računara HP se probio na lidersku poziciju ispred Asusa, do je Acera zadržao treću poziciju. Vodeće tri pozicije na desktop segmentu drže Lenovo, HP i  DELL.