Kvartalna PC analiza, Q2-2013

U Srbiji je u drugom tromesečju 2013. godine isporučeno 70.607 personalnih računara. Ukupne PC isporuke u Q2-2013 manje su za 12,2% u odnosu na isti kvartal prošle godine.

Četvrti kvartal zaredom PC tržište je u dvocifrenom padu,
a loše su i prognoze do kraja godine.

Jedina kategorija koja je do sada pokazivala kakvu takvu vitalnost je notebook tržište, zahvaljujući tenderskim isporukama mobilnim operaterima. Kada su izostale velike isporuke mobilnim operaterima u Q2, onda je i ovaj segment završio u dvocifrenom padu (-11,1%). Internacionalni desktop ipak beleži značajan rast zahvaljujući isporuci na jednom velikom tenderskom poslu (3.000 PC-a). Ovaj rast je ipak nedovoljan da primetnije popravi sumornu sliku na PC tržištu. Na buduće trendove veliki uticaj će imati sve veće isporuke tablet i SMART uređaja (više detalja u prilogu).

Tabela 1  PC isporuke u Q2-2013. prema vrsti računara
. Količina
Vrsta računara [kom] Udeo (%) 13Q2/12Q2 (%)
Lokalno asemblirani desktop 24.539 34,8 -17,6
Internacionalni desktop 9.638 13,7 +17,6
Notebook 34.506 48,9 -11,1
Netbook 1.148 1,6 -59,9
Server 776 1,1 7,9
Ukupno PC 70.607 100,0 -12,2

U ovom kvartalu prodato je 34.506 notebook računara, što je 48,9% ukupnog PC tržišta. Isporučena je slična količina desktop računara, koji sa 34.177 prodatih jedinica drže 48,4% tržišta. Netebook su pali na 1.148 jedinica, što je 1,6% tržišta, dok x86 serveri sa 776 jedinicom drže oko 1,1% tržišnog učešća.

Na tržištu notebook računara Asus ostaje lider ispred HP i Acera, tako da je poredak isti kao u prethodnom tromesečju. Vodeće tri pozicije na desktop segmentu drže Fujitsu, Lenovo i HP.