Kvartalna PC analiza, Q2-2012

Količina [kom]   80.395 (-0,7%; 2012Q2/2011Q2)
Vrednost [milion €]  33,50 (+1,4%; 2012Q2/2011Q2)

U Srbiji je u drugom tromesečju 2012. godine isporučeno 80.395personalnih računara. Ukupne PC isporuke u Q2-2012 manje su za 0,7% u odnosu na isti kvartal prošle godine, što bi moglo da navede na pogrešan zaključak da tržište miruje. Međutim nije tako, dva kvartala zaredom turbulencije po PC segmentima su izrazito velike. Visoke dvocifrene stope istovrenenog rasta i pada karakterišu pojedinačne PC segmente: notebook nastavlja da raste (22,2%), dok izrazito propada trižište desktopa (-9,2%) i naročito lokalni asembling (-15,7%).

Na slici 1 prikazana je dinamika PC isporuka po kvartalima i vrsti računara u poslednja 4 kvartala. Dinamika je računata u odnosu na odgovarajući kvartal prethodne godine (godina-na-godinu).

Slika 1     Rast PC isporuka po kvartalima i vrsti računara u poslednja 4 kvartala

Desktop računari sa 37.987 prodatih jedinica drže 47,3% ukupnog PC tržišta. Ovog kvartala notebook računari preuzimaju primat sa 38.823 prodatih jedinica i 48,3% tržišta. Isporučeno je 2.866 netbook računara, što je 3,6% tržišta. x86 serveri sa 719 jedinica drže oko 0,9% tržišnog učešća.

Na tržištu desktop brend računara vodeće tri pozicije drže Lenovo, HP i Fujitsu sa zajedničkim učešćem 86,7% u ukupnim isporukama. Na tržištu notebook računara HP se vratio na lidersku poziciju ispred Asusa, a prati ih Dell .

PC isporuke predstavljaju rani indikator za ukupno IT tržište. Vitalnost PC isporuka se podizala iz kvartala u kvartal u toku cele 2011. Međutim, rezultati iz Q1 i Q2-2012 nagoveštavaju dosta problema na IT tržišti, koji mogu da potraju sve dok nova vlada ne pokaže prve pozitivne rezultate. Visoka sezona (Q4) verovatno će biti propuštena za IT.