Kvartalna PC analiza, Q1-2016

Količina [kom]             54.791(+6,2%; 2016Q2/2015Q2)

Vrednost [milion €]         22,6(+9,7%; 2016Q2/2015Q2)

U drugom kvartalu 2016. godine isporučeno je 54.791 mašina, što predstavlja povećanje isporuka od 6,2 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno, zabeležen je nešto veći rast PC tržišta po vrednosti od 9,7% kao posledica jačanja dolara.U ovom kvartalu prodato je 27.690 notebook računara, što je 50,5% ukupnog PC tržišta. Slede isporuke desktop lokalno asembliranih računara, koji sa 19.059 prodatih jedinica drže 34,8% tržišta.

Zahvaljujući velikim tenderskim isporukama, isporučeno je 7.350 brend desktopova i zabeležen je vrlo visok rast od 33,0% u odnosu na godinu dana ranije. Serveri sa 692 uređaja drže 1,6% ukupnih isporuka i 7,1% od ukupne vrednosti PC tržišta.

Nema promene poretka vodećih PC proizvođača u odnosu na prethodne kvartale, Lenovo je ponovo na liderskoj poziciji ispred HP-a, dok je Asus i dalje na trećoj poziciji.