Kuda i kako da vodite vaš ERP posao u narednim godinama?

​Koliko puta ste se zapitali kako najlakše da pronađete nove kupce, među hiljadama domaćih firmi koja nemaju ERP rešenja? A zašto ga nemaju? Da li je u pitanju samo kriza potražnje? Zato vam nudimo tri studije o poslovnim softverskim rešenjima, koje pružaju sveobuhvatni pregled domaće ERP scene...


Poruči izveštaje

Kvartalna PC analiza, Q1-2013

PC analiza, Q1-2013

Količina [kom]             88.179 (-10,7%; 2013Q1/2012Q1)

Vrednost [milion €]         35,06 (-12,2%; 2013Q1/2012Q1)

U Srbiji je u prvom tromesečju 2013. godine isporučeno 88.179 personalnih računara. Ukupne PC isporuke u Q1-2013 manje su za 10,7% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Treći kvartal zaredom PC tržište je u dvocifrenom padu, a prognoze i za naredna dva kvartala su loše. Jedina kategorija koja za sada pokazuje kakvu takvu vitalnost je notebook tržište, zahvaljujući tenderskim isporukama mobilnim operaterima. Očekuje se da u narednom kvartalu i isporuke notebookova po prvi put posle dužeg vremena zabeleže pad (mereno godina na godinu), što je posledica sve većih isporuka tablet računara[1](više detalja u prilogu).

Slika 1  Rast PC isporuke u Q1-2013. prema vrsti računara

Poslednja dva kvartala notebook računari definitivno su preuzeli primat, a u ovom kvartalu prodato ih je 45.642, što je 51,8% ukupnog PC tržišta. Desktop računari sa 37.981 prodatih jedinica drže 43,1% tržišta. Isporučeno je 3.675 netbook računara, što je 4,2% tržišta. x86 serveri sa 881 jedinicom drže oko 1,0% tržišnog učešća.

Na tržištu notebook računara Asus je ubedljivi lider ispred HP i Acera koji se probio na treću poziciju. Na tržištu desktop brend računara poredak je nepromenjen, vodeće tri pozicije i u ovom kvartalu drže HP, Lenovo i Dell sa zajedničkim učešćem 86,6% u ukupnim isporukama…

 


[1]Tablet računari nisu obuhvaćeni ovom PC analizom, ali su u prilogu ovog izveštaja prikazane isporuke tablet računara i SMART telefona, tako da se dobije celovit pregled i uticaj na PC isporuke sa procesorima baziranim na x86 arhitekturi

Kuda i kako da vodite vaš integratorski posao u narednim godinama?

U privredi Srbije leži veliki potencijal za rast IT ulaganja, a da li vam je jasno ko i kada će ga realizovati? Naš doprinos da krenete u pravom smeru predstavlja rad na ovim analizama i verujemo da će doprineti vašem boljem razumevanju tržišta, konkurencije i kupaca. Detaljne informacije, analize i prognoze pomažu da se dobiju odgovori na ključna pitanja...


Poruči izveštaje