Kuda i kako da vodite vaš ERP posao u narednim godinama?

​Koliko puta ste se zapitali kako najlakše da pronađete nove kupce, među hiljadama domaćih firmi koja nemaju ERP rešenja? A zašto ga nemaju? Da li je u pitanju samo kriza potražnje? Zato vam nudimo tri studije o poslovnim softverskim rešenjima, koje pružaju sveobuhvatni pregled domaće ERP scene...


Poruči izveštaje

Kvartalna PC analiza, Q1-2012

 Količina [kom]    98.742 (-2,8%; 2012Q1/2011Q1)
 Vrednost [milion €]     9,93 (-7,4%; 2012Q1/2011Q1)

U Srbiji je u prvom tromesečju 2012. godine isporučeno 98.742 personalna računara. Ukupne PC isporuke u Q1-2012 manje su za 2,8% u odnosu na isti kvartal prošle godine, što bi moglo da navede na pogrešan zaključak da tržište miruje. Međutim, turbulencije po segmentima su izrazite. Visoke dvocifrene stope rasta i pada karakterišu pojedinačne PC segmente: notebook i netbook rastu 27,9% i 19,4% respektivno, dok izrazito propada trižište desktopa (-22,5%), a prati ga serversko tržište (-19,6 %).

Na slici 1 prikazana je dinamika PC isporuka po kvartalima i vrsti računara u poslednja 4 kvartala. Dinamika je računata u odnosu na odgovarajući kvartal prethodne godine (godina-na-godinu).

Slika 1     Rast PC isporuka po kvartalima i vrsti računara uposlednja 4 kvartala

Desktop računari sa 46.392 prodatih jedinica drže 47,0% ukupnog PC tržišta. Slede notebook računari sa 43.854 prodatih jedinica i 44,4% tržišta. Isporučeno je 7.598 netbook računara (od ovog kvartala bez tablet računara), što je 7,7% tržišta. x86 serveri sa 898 jedinica drže oko 0,9% tržišnog učešća.

Na tržištu desktop brend računara vodeće tri pozicije drže HP, Lenovo i Dell sa zajedničkim učešćem 86,7% u ukupnim isporukama. Na tržištu notebook računara, Asus je smenio HP-a na liderskoj poziciji, a prate ih Dell i Acer.

PC isporuke predstavljaju rani indikator za ukupno IT tržište. Vitalnost PC isporuka se podizala iz kvartala u kvartal u toku cele 2011. Međutim, rezultati iz Q1 nagoveštavaju dosta problema na IT tržišti, koji mogu da potraju sve do početka visoke sezone u Q4.

Kuda i kako da vodite vaš integratorski posao u narednim godinama?

U privredi Srbije leži veliki potencijal za rast IT ulaganja, a da li vam je jasno ko i kada će ga realizovati? Naš doprinos da krenete u pravom smeru predstavlja rad na ovim analizama i verujemo da će doprineti vašem boljem razumevanju tržišta, konkurencije i kupaca. Detaljne informacije, analize i prognoze pomažu da se dobiju odgovori na ključna pitanja...


Poruči izveštaje