Kalendar SITO izveštaja

A. Kvartalne SITO analize za 2019. 
R.br Opis izveštaja Ref.period Datum objave
1.1 Kvartalne isporuke opreme kroz distributerski kanal
Q1, Q2, Q3, Q4 u 2019. (4 izdanja godišnje)
2018Q4 22.01.2019
1.2 Kvartalne isporuke PC računara
Q1, Q2, Q3, Q4 u 2019. (4 izdanja godišnje)
2018Q4 22.01.2019
1.3 Kvartalne isporuke notebook računara – PILOT
Q1, Q2, Q3, Q4 u 2019. (4 izdanja godišnje)

 

B. Godišnje SITO analize planirane za 2019 – Šta se prodaje?
R.br Opis izveštaja[1] Ref.period Datum objave
2.1 IT tržište Srbije 2017-2018 i prognoza za 2019
(Sito18) (April 2019 prelimar; novembar 2019 final)
2018Q4 22.01.2019
2.2 Notebook tržište Srbije 2017-2018
(Mart 2018 preliminarni; oktobar 2018 finalni)
2.3 Printeri i MFP tržište Srbije 2018
(Mart 2019)
2017 15.03.2018
2.4 IT usluge u Srbiji 2018
(Jun 2019)
2017 03.09.2018
2.5 Softversko tržište Srbije 2017-2018 – PILOT
(Septembar 2018)
2.6 Poslovni softver (ERP, BI, CRM) Srbije 2018
(April 2019 preliminarni; oktobar 2019 finalni)
2017 15.10.2018
2.7 Serversko i storidž tržište Srbije 2018
(Februar 2019)
2018 28.02.2019

 

R.br Opis izveštaja Ref.period Datum objave
6.1 Kvartalne isporuke mobilnih telefona 2018
(bez prognoze za 2019 – PILOT)
(kvartalno) Q2 i Q4 osvežavanje
2018Q4 02.02.2019
6.2 Godišnje isporuke mobilnih telefona 2018
(bez prognoze za 2019 – PILOT)
2018 02.02.2019

 

C. Godišnje SITO analize planirane za 2019- Ko prodaje?
R.br Opis izveštaja Ref.period Datum objave

3.1

IT Industrija Srbije, stanje 2018 i prognoza 2019
Ko prodaje IT u Srbiji?
(apr. 2019 preliminar; sep. 2019 finalni)

2017

30.09.2018

3.2

Stanje i perspektive distributerskog posla.
Profili distributera – Ko je ko? (Septembar 2019)

2017

03.09.2018

3.3

Stanje i perspektive integratorskog posla.
Profili integratora – Ko je ko? (Septembar 2019)

2017

27.08.2018

3.4

Stanje i perspektive programerskog posla.
Profili programera – Ko je ko? (Septembar 2019)

2017

03.09.2018

3.5

Stanje i perspektive outsourcing posla.
Profili outsource-ra   Ko je ko? (Septembar 2019)

2017

15.09.2018

 

D. Godišnje SITO analize planirane za 2019 – Ko kupuje?
R.br Opis izveštaja Ref.period Datum objave

4.1

Srpska preduzeća kao informatički korisnici, 2018
Ko kupuje IT u Srbiji? (Jun 2019)

2018

10.12.2018

4.2

Tenderi i javne nabavke 2018-2019
(April 2019 finalni; oktobar 2019 preliminarni)

2018

01.03.2019

 

E. Ostali IT zveštaji planirani za 2019.
R.br Opis izveštaja Ref.period Datum objave

5.1

Notebook tržište JI Evrope 2017
(Mart 2017)

5.2

ICT-RTD, Istraživačko razvojni kapaciteti u Srbiji
(Decembar 2019)

5.3

IKT obrazovanje i kadrovi
(Decembar 2019)

5.4

IT investicije i ekonomski razvoj
(Decembar 2019)

 

[1]samo tabele i grafikoni, bez kvalitativnih komentara