IT industrija Srbije i osvrt na MSP

Srpsku informatičku industriju obeležavaju dva oprečna trenda: sve veća koncentracija posla na pedesetak vodećih preduzeća, i sve veći broj novo-osnovanih IT preduzeća. Ovi trendovi neminovno dovode do povećanja stepena različitosti među preduzećima, što može da bude izvor problema za buduće strateške poteze države. Sa druge strane, može da bude i dobar spoj snage velikih i vitalnosti malih i „startup“-ova.

Srpsku informatičku industriju, u 2011. godini, činilo je 1.704 aktivnih preduzeća (preduzeća koja su ostvarila pojedinačni poslovni prihod veći od milion dinara). Zaposleni u ovoj industriji (14.876 radnika) predstavljali su oko 0,9% ukupne radne snage u svim preduzećima i institucijama u Srbiji. Prosečan broj zaposlenih po IT preduzeću bio je 8,7 a poslovni prihod i dodatna vrednost po zaposlenom iznosili su 87.626 evra i 32.731 evra respektivno.

Tabela 1  Uporedni pregled IT industrije sa SMP segmentom u Srbiji 2011.godine 

Celokupna IT industrija, 2011. Srednja i mala  IT preduzeća, 2011.
Broj preduzeća 1.704 283
Broj zaposlenih 14.876 7.550
Prosečno zaposlenih po preduzeću 8,7 26,7
Poslovni prihod (EUR) 1.303.526.060 810.077.348
Prihod po zaposlenom (EUR) 87.626 107.295
Dodatna vrednost (EUR) 489.909.055 259.000.657
Dodatna vrednost po zaposl. (EUR) 32.731 34.305

Izvor: Registar finansijskih izveštaja, APR, pripremljeno za Mineco, 2012

Buduća ulaganja i podrška iz predpristupnih EU fondova, segmentu srednjih i malih IT preduzeća (SMP) u Srbiji, može da bude odlučujuća za brži razvoj sektora. To je ujedno razlog za naglašenu analizu srednjih i malih IT preduzeća koja sledi.

U informatičkoj industrije posluje 283 (SMP), što predstavlja 16,6% ukupnog broja IT preduzeća. Prosečan broj zaposlenih u SMP je 26,7 što je oko tri puta više u odnosu na prosek informatičke industrije, koja zapošljavaja 8,7 radnika po preduzeću. SMP su ostarila poslovni prihod od 810 miliona evra što predstavlja 62% poslovnog prihoda informatičke industrije Srbije. Po većini parametara, učešće srednjih i malih IT preduzeća (SMP) u informatičkoj industriji Srbiji manje je nego u godini pre poslednjeg talasa krize (2007).

Broj IT preduzeća u Srbiji

U 2011. godini u Srbiji je bilo 1.704 aktivna preduzeća čiji je godišnji prihod većim od milion dinara. Posmatrano po delatnosti najviše je programerskih preduzeća (554), što je 32% ukupnog broja. Posmatrano po veličini, u ukupnom broju IT preduzeća dominiraju mikro firme (manje od 10 radnika) kojih je bilo 83,0%. Sa druge strane, samo četiri preduzeća zapošljava više od 250 radnika. Ukupan broj srednjih i malih (SMP) je 283, što je 16,6% ukupnog broja i ovo predstavlja nepovoljan indikator – mora da ih bude značajno više. Nepovoljan indikator još uvek je i vrlo veliki broj IT firmi u kategorijama „Ostalo-neklasifikovano“ i „konvergencije“, zajedno je to 580 preduzeća, od toga 534 mikro veličine (manje od 10 zaposlenih), jer unose šum na strani ponude i IT stručnosti.

Jedina delatnost u kojoj se uočava vitalnost su programerska preduzeća. Sa rastom iz godine u godinu, dostignut je broj od 554 firme, što je sada 32% ukupnog broja – znatno više od 22,7% koliko ih je bilo u 2007. godini.

U odnosu na 2010. godinu ukupan broj aktivnih informatičkih preduzeća ostao je praktično nepromenjen. Ovaj broj se nije menjao čak od 2008. godine, što se poklapa sa poslednjim talasom ekonomskih teškoša. Ispod ove „ravne crte“ dešavaju se velike promene u nekoliko stotina firmi, puno novih igrača započinje posao (oko 200 godišnje), a isto toliko izlazi iz branše. Lepo je što ima entuzijasta i energije za „start-up“, ali veliki broj „gubitnika“ svoje probleme prenosi na ceo IT sektor i šire – na ekonomiju.


Prikazana analiza predstavlja izvod iz studije „Informatička industrija Srbije 2011“ koju je pripremila analitička firma „Mineco“. Od 2007. godine, ovo je četvrta detaljna godišnja analiza IT industrije, pri čemu je iz godine u godinu povećavan nivo detaljnosti i kvaliteta.

Milovan Matijević – IT analitičar