Informatička industrija Srbije, stanje 2015 i trendovi 2016-2017

Cilj ove studije je da odredi broj informatičkih preduzeća u Srbiji, da prikaže njihovu veličinu, strukturne odlike i broj zaposlenih u informatičkoj industriji.

Kvalitetna IT industrija je preduslov oporavka domaće ekonomije i okosnica budućeg razvoja, a za određivanje nivoa kvaliteta neophodno je poći od jedne ovakve studije.

Rezultati prikazani u ovoj studiji mogu da posluže: svakoj informatičkoj kompaniji u Srbiji da uporedi svoje poslovne performanse sa sektorskim; kao osnova za pregovaranje između IT preduzeća i potencijalnih investitora iz inostranstva; budućim, detaljnijim analizama pojedinačnih podkategorija i bitnih IT pitanja.

Ovaj rad može da bude od koristi i predstavnicima državnih institucija, odgovornim za informatički razvoj u Srbiji, pri određivanju: nivoa tehnološkog razvoja, istraživačko-razvojnog potencijala zemlje i jasnije strategije razvoja IT industrije.

Preuzmite sadržaj izveštaja

POZOVITE ZA VIŠE DETALJA