Informatička industrija Srbije, 2007

Ovo poglavlje predstavlja izvod iz studije „Informatička industrija Srbije, stanje u 2007. i prognoze za 2008“ koju je pripremila analitička firma „Mineco“. Ovo je druga po redu analiza informatičkog sektora, a praćenjem novih podataka za stanje u 2008. godini nastavićemo ovu inicijativu ovogodišnjim izdanjem o IT industriji Srbije, planiranim za leto 2009. godine.

Srpsku informatičku industriju u 2007. godini sačinjavala su 1.544 aktivna preduzeća. Zaposleni u ovoj industriji, kojih je bilo 12.193, predstavljali su tek 0,8 % ukupne radne snage u svim preduzećima i institucijama u Srbiji. Sa oko 230 miliona evra sopstvenog kapitala i skoro 90 miliona evra dobiti u 2007. godini, srpska IT industrija drugu godinu zaredom nastavlja sa snažnim rastom. Srpsku informatičku industriju obeležavaju dva oprečna trenda: sve veća koncentracije posla na pedesetak vodećih preduzeća i sve veći broj novoosnovanih IT preduzeća. Ovi trendovi neminovno dovode do povećanja stepena različitosti među preduzećima, što može da bude izvor problema za buduće strateške poteze države.

Strukturne odlike IT industrije u ovoj analizi zasnovane su u najvećoj meri na  nekonsolidovanim zvaničnim podacima informatičkih preduzeća izvučenim iz finansijskih izveštaja za 2007. godinu. Podaci su pribavljeni od Narodne banke Srbije, odeljenja za registre, na zahtev analitičke kuće „Mineco“. U ukupnom broju učestvuju i preduzeća koja se delom bave informatikom, a dolaze iz industrija koje konvergiraju informatici, a to su telekomunikacije, trgovina kancelarijskom opremom i kućnom elektronikom. Ova preduzeća su svrstana u kategoriju „ostalo“.

Vodećih 50

Pedeset vodećih informatičkih preduzeća u Srbiji, što čini tek 3% od ukupnog broja, zapošljava 28% ukupne IT radne snage, ostvarilo je 59% poslovnog prihoda i 47% ukupne dodatne vrednosti IT industrije u 2007. godini. 50 vodećih raspolaže sa 51% ukupnog kapitala srpske informatičke industrije.

Posmatrajući kretanja poslovnog prihoda i dodatne vrednosti 50 vodećih preduzeća u odnosu na ostale informatičke firme, uočljiv je značajno brži rast ovih pokazatelja kod najboljih 50 IT preduzeća. Njihov poslovni prihod rastao je za 42%, dok je kod ostalih IT preduzeća  zabeležena stopa od 25% godina na godinu. Njihova dodatna vrednost povećana je za 49% u poređenju sa 31%, koliko su ostvarila ostala IT preduzeća. Jedino u kategoriji zapošljavanja vodećih 50 blago zaostaje u odnosu na ostala IT preduzeća; porast zaposlenih kod vodećih iznosi 22%, dok je kod ostalih preduzeća dostigao 24% na godinu.

Opšti pregled

Srpsku informatičku industriju u 2007. godini činila su 1,544 aktivna preduzeća, tj. preduzeća koja su ostvarila pojedinačni poslovni prihod veći od 400.000 dinara (protivvrednost veća od 5.000 €). Ukupan broj preduzeća je povećan za 21,2% i u svim informatičkim delatnostima zabeležen je porast broja preduzeća, pri čemu je značajno višom stopom od ostalih povećan broj uslužnih (36%) i programerskih preduzeća (24%). Zahvaljujući tome, struktura informatičke industrije prema delatnosti preduzeća se uočljivo menja, a promene će se najverovatnije nastaviti i u narednoj godini. Očekuje se da preduzeća u oblasti informatičkih usluga imaju i organski rast (novoosnovana uslužna preduzeća), kao i priliv IT kompanija iz sektora PC opreme i „ostalo“, koji u informatičkim uslugama traže novu, bolju poslovnu šansu. Broj trgovačkih preduzeća će svoj rast zasnivati na prilivu preduzeća iz kategorije „ostalo – mikro preduzeća“, koja će morati da se specijalizuju, a trgovina im je prva opcija.

Bez obzira na prisutan trend konsolidacije srpske informatičke industrije, koja teži povećanju koncentracije posla na vodećih sto IT preduzeća, u narednih godinu ili dve možemo da očekujemo dalje povećanje broja IT preduzeća u Srbiji. Povećanje broja informatičkih preduzeća zasnivaće se na rastućoj tražnji i snažnoj stopi rasta IT tržišta, većoj od 20%, koja će predstavljati magnet za strane osnivače, a stvaraće i povoljnu klimu za „start up“ biznis lokalnih osnivača. Jačanje pozicije vodećih IT preduzeća u Srbiji, sa jedne strane, i dalje povećavanje broja malih preduzeća, sa druge strane, povećaće različitosti unutar informatičke industrije, što će otežati strateško delovanje države u ovoj delatnosti. Sve veći broj IT preduzeća sa stranim osnivačima činiće da tržišna utakmica bude krajnje zaoštrena.

Prema poreklu osnivača, sve je više IT preduzeća u Srbiji koja osnivaju stranci, kako strana fizička lica, tako i strana pravna lica. U 2007. godini u Srbiji je registrovano ukupno 59 IT preduzeća sa stranim osnivačima, u 29 preduzeća osnivači su bila fizička lica, dok su 30 preduzeća osnovale strane kompanije. Kroz ova preduzeća u srpski IT dolaze internacionalni standardi, ali ovim se potvrđuje i neophodnost lokalizacije stranih IT kompanija ukoliko žele da budu uspešne na srpskom IT tržištu.