Informatička industrija Srbije, 2007 deo: 1/2

Sadržaj

01 Sažeti pregled IT industrije Srbije

03 IT industrija Srbije – opšti pregled

05 Broj IT preduzeća u Srbiji

U Srbiji je bilo ukupno 1,274 aktivnih IT preduzeća sa ostvarenim poslovnim prihodom većim od 100,000 dinara u 2006. godini. U ukupnom broju učestvuju i preduzeća koja se delom bave informatikom, a  potiču od industrija koje konvergiraju informatici.

06 Zaposleni u IT industriji Srbije

Srpska IT industrija je zapošljavala 9,889 radnika u 2006. godini. Ovo je zanemarljiv broj u poređenju sa 1.5 miliona zaposlenih u svim preduzećima i ustanovama. Međutim, slobodnije procene govore da je ovaj broj samo deo većeg/šireg korpusa od skoro 50,000 zaposlenih u i oko ICT posla.

07 Poslovni prihod srpske IT industrije

Informatička industrija Srbije je u 2006. godini ostvarila ukupni poslovni prihod od 854 miliona evra. Na osnovu dodatnih istraživanja procenjuje se da prihod od informatičke delatnosti učestvuje sa 86.1% u ukupnom prihodu, što iznosi 736 miliona evra.

08 Dodatna vrednost srpske IT industrije

Dodatna vrednost, (usvojena) u ovoj studiji, je računata kao ’’kontribuciona margina’’.

09 Kapital srpske IT industrije

Sa oko 150 miliona evra sopstvenog kapitala i preko 60 miliona evra dobiti u 2006. godini, srpska IT industrija zabeležila je značajan rast u 2006. godini. Ovaj trend pokreće preduzetnički duh privatnog vlasništva koje dominira u IT industriji.

11 IT industrija Srbije – pregled po delatnostima

12 Trgovina na veliko i malo IT opremom

Trgovinu na veliko i malo IT opremom, kao posebnu kategoriju delatnosti čini 62 aktivna preduzeća u 2006. godini što je samo 4.8% od ukupnog broja IT preduzeća. Zaposleni u ovoj kategoriji sa 1,347 zaposlenih predstavljaju 13.9% ukupne IT radne snage. Učešće nabavne cene robe u prometu dostiže 91%.

14 IT usluge

Kategorija preduzeća koja se pretežno bave IT uslugama sadrži 238 preduzeća aktivnih u 2006. godini, čineći 18.7% od ukupnog broja IT preduzeća. Zaposleni u ovoj kategoriji (3,957), predstavljaju 40% ukupne IT radne snage.

18 Kompjutersko programiranje

Ova kategorija sadrži 279 preduzeća aktivnih u 2006. godini čineći 21.9% od ukupnog broja IT preduzeća. Zaposleni u ovoj kategoriji (1,987), predstavljaju 20.1% ukupne IT radne snage. Očekivano prema prirodi posla, učešće nabavne cene robe u prometu je tek 29.4%.

20 Proizvodnja kompjutera i perifernih uređaja

Ova kategorija sadrži 294 preduzeća aktivnih u 2006. godini čineći 23.1% od ukupnog broja IT preduzeća. Zaposleni u ovoj kategoriji (1,309), predstavljaju 13.2% ukupne IT radne snage. Učešće nabavne cene robe u prometu dostiže 89.3%.

22 Metodologija

Prisutna je velika razlika između zvaničnih statistika i realnosti o informatičkoj industriji Srbije. Zvanične klasifikacije zasnovane su na starim NACE definicijama iz 70-ih, koje su zastarele i neprecizne za opisivanje dinamične IT industrije. U ovom istraživanju primenjene su nove NACE definicije.

Izveštaj možete pruzeti na sledećem linku:

POZOVITE ZA VIŠE DETALJA