Informaciono društvo, ekonomija i IT tržište u Srbiji

Stepen razvoja informacionog društva u nekoj zemlji u najvećoj meri zavisi od njene ekonomije i razvijenosti IT tržišta. Takođe, važi i pravilo da neuređeno društvo, sa slabom ekonomijom, ne ostavlja mnogo prostora za razvoj informatičkog tržišta. Izlaz iz ovog začaranog kruga pronašlo je nekoliko istočnoevropskih zemalja koje su u tranzicionom periodu, kao prvo, značajno povećale ICT ulaganja, što je doprinelo velikom rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) i pri tome su stvorile transparentnija i uređenija društva.

Ukoliko IT ulaganja po stanovniku posmatramo kao meru dostignutih evropskih standarda, Srbija sa 74 evra IT ulaganja po glavi stanovnika u 2008. godini, što predstavlja tek devet odsto evropskog proseka, važi za neuređeno informaciono drušvo. Glavni razlog velikog zaostajanja za Evropom leži u slaboj snazi srpske privrede. Nivo industrijske proizvodnje u 2008. godini dostigao je tek polovinu nivoa iz 1990. Bruto domaći proizvod (BDP) stoji nešto bolje: oko 70 odsto onog iz 1990. A sada, inače, iznosi 40 posto proseka BDP-a deset novoprimljenih članica EU; ako je za utehu, veći je od BDP-a Rumunije i Bugarske.

Spremnost da Srbija ubrza svoj ekonomski oporavak vidi se u Nacionalnoj strategiji privrednog razvoja 2006-2012, prvoj ekonomskoj strategiji posle dve decenije u kojima su usvajane isključivo političke. Tvorci dugoročnog promišljanja računaju da će na izmaku tog razdoblja naša zemlja dostići vrednost BDP-a koji je imala početkom devedesetih prošlog veka – Srbija će nakon dve decenije dostići samu sebe!

Neraskidivi lanac političke stabilnosti, investicija i ekonomskog rasta direktno određuje nivo IT ulaganja u jednom društvu. Za Srbiju danas može se reći da karike vlastitog napretka uvezuje na talasu svog pridruživanja Evropskoj uniji, uz očekivanja da će joj to doneti spokojne političke prilike, direktne strane investicije i ekonomski oporavak. Brzina kretanja Srbije na evropskom putu zavisiće od političke procene budućih vlasti o tome da li naše društvo raspolaže sopstvenim kvalitetom i kapacitetom. Što procena sopstvenih mogućnosti bude sumornija, spremnost Srbije na pridruživanje Evropskoj uniji će biti veća, važi i obrnuto.

Ponavljamo: izgradnja IT infrastrukture je važanpreduslov za razvoj privrede, države i društva, tim pre što je ona jeftinija, a znatno profitabilnija od drugih industrija i što sa svojim porastom zaustavlja „odliv mozgova”.