Distributeri – trgovina na veliko u Srbiji, 2007

Ovu kategoriju delatnosti sačinjavalo je 76 aktivnih preduzeća u 2007. godini, što je samo 4,9% od ukupnog broja IT preduzeća. Zaposlenih u ovoj kategoriji je 1.670, što je 13,7% ukupne IT radne snage. Učešće nabavne cene robe u prometu trgovačkih preduzeća dostiže 91,2%.

Uočljiva je ogromna razlika u performansama trgovačkih IT preduzeća koja se bave distribucijom (indirektni kanal) i preduzeća koja prodaju robu krajnjim korisnicima (direktni kanal). Stoga, da bi se dobilo bolje kvalitativno i kvantitativno razumevanje delatnosti informatičke trgovine, neophodno je posmatranje trgovine kroz tri jasno razdvojene poddelatnosti, a to su: distribucija, trgovina u  specijalizovanim prodavnicama i trgovina IT opremom pretežno sa pravnim licima.

U srpskoj IT industriji identifikovano je ukupno 39 distributera. Konsolidacija ovog sektora je već nekoliko godina u toku, tako da je sada broj distributerskih preduzeća stabilan ili u blagom padu. Interesantno je da je svake godine u poslednje tri godine po jedan veliki distributer iz grupe vodećih deset izlazio iz IT branše. Na ovaj način je omogućen dodatni prostor za rast prometa od skoro 10% godišnje, što je sa rastom IT tržišta od 20-ak procenata pružalo mogućnost da distributeri rastu stopom većom od 30% procenata. Najorganizovaniji među njima iskoristili su šansu, povećavajući svoj promet za više od 50% godišnje, i to tri godine zaredom. Pokazala se kao dobra strategija: pratiti slabosti konkurencije i igrače koji izlaze iz posla, pa preuzeti njihove kanale nabavke i distribucije.

Predviđa se dobra regionalna poslovna perspektiva za srpske distributere na tržištu većem od 10 miliona ljudi. Ovu šansu će iskoristiti profitabilni distributeri i oni koji budu ušli u strateška povezivanja i akvizicije.

Nova NACE klasifikacija za trgovinu kompjuterskom opremom uključuje preduzeća fokusirana na veleprodaju i maloprodaju IT proizvoda: