DATA CENTRI I IT INFRASTRUKTURA

Tržišna konkurentnost i zahtevi klijenata da „non-stop“ pristupaju podacima nameću kompanijama i institucijama sve veća ulaganja u IT infrastrukturu. Tako odluke o Data centrima ulaze u sam vrh prioriteta svih organizacija koji rade, ili nameravaju da rade posao sa velikim brojevima (podataka, informacija, iznosa, dokumenata, klijenata…). Brza, laka za korišćenje, jeftina i uvek raspoloživa IT infrastruktura… kako udovoljiti svim ovim zahtevima od kojih zavisi sudbina vašeg poslovanja? Stvari se komplikuju, neprekidnost vaših poslovnih procesa zavisi od fizičke infrastrukture (napajanje, hlađenje, kabliranje), servera, komunikacione opreme i naravno aplikativnih programa, a stalno je ugrožavaju ljudski faktor i slaba servisna podrška.

Ovakva i slična pitanja su razlog zbog koga smo vas pozvali na stručnu konferenciju „DATUM – Data centri i IT infrastruktura”, drugu po redu na ovu temu. Vaši i naši gosti-domaćini su čelnici vodećih kompanija zaduženih za infrastrukturu na domaćoj sceni: SchneiderElectric Srbija,Optronics, Panduit, Conteg, Socomec, Enel PS, Sion Net, Logo, Tehnounion, Vesimpex, …

Konferencija je, prevashodno, namenjena finansijskom sektoru, velikim državnim organizacijama, telekomunikacionim operaterima i Internet sektoru, srednjim i velikim preduzećima. Ovogodišnji DATUM okuplja preko 250 poslovih ljudi iz cele zemlje – dolaze generalni direktori, IT direktori (CIO), tehnički direktori, direktori finansija (CFO), ukratko svi koji odlučuju. Kao jedinstven skup ove vrste, DATUM će ponuditi odgovore na pitanja: (1) Kako da obezbedite kontinuitet poslovanja? (2) Kako da ostvarite energetsku efikasnost (Green Datacentre)? (3) Kako da umanjite rizike na fizičkoj infrastrukturi?

Očigledno je da izdaci za Data centre u Srbiji rastu u poslednjih par godina. Svake godine se realizuje nekoliko investicija, koje se mere milionima evra – svaka. U nekoliko narednih godina, srpsko tržište Data centara i fizičke infrastrukture će rasti, svakako brže od proseka ukupnog IT tržišta, što je karakteristično za segmente sa niskom osnovicom. Naš skromni doprinos kretanju u pravom smeru predstavlja organizovanje ove konferencije, u čijem radu učestvuju čuveni ponuđači data centara i infrastrukture u Srbiji. Svaki od naših partnera objasniće vam kako da svoje poslovanje učinite stabilnijim i efikasnijim, potkrepljući to najboljim primerima iz dosadašnje prakse. Iskreno im zahvaljujemo na tome što su naš skup prepoznali kao priliku da prikažu svoja najbolja rešenja za data centre i infrastrukturu.

Svim prisutnima želimo da konferencije DATUM 2015 bude prilika za nova saznanja, korisne susrete i razmenu iskustava u poslovanju. Jednom rečju – da bude prilika da se unapredi poslovanje.

Hvala vam što ste nam ponovo ukazali poverenje!

Milovan Matijević

————————————————————————–

Sadržaj izveštaja možete pogledati na sledećem linku:

http://data.axmag.com/data/201711/20171128/U158045_F463629/index.html