• Home >>

Clone of Kalendar SITO izveštaja

A. Kvartalne SITO analize za 2018. 
R.br Opis izveštaja Ref.period Datum objave
1.1 Kvartalne isporuke opreme kroz distributerski kanal     
Q1, Q2, Q3, Q4 u 2018. (4 izdanja godišnje)
2018Q2 24.07.2018
1.2 Kvartalne isporuke PC računara
Q1, Q2, Q3, Q4 u 2018. (4 izdanja godišnje)
2018Q2 24.07.2018
1.3 Kvartalne isporuke notebook računara – PILOT
Q1, Q2, Q3, Q4 u 2018. (4 izdanja godišnje)
2018Q2 24.07.2018

 

R.br Opis izveštaja Ref.period Datum objave
1.1 Kvartalne isporuke opreme kroz distributerski kanal
Q1, Q2, Q3, Q4 u 2018. (4 izdanja godišnje)
2018Q2 24.07.2018
1.2 Kvartalne isporuke PC računara
Q1, Q2, Q3, Q4 u 2018. (4 izdanja godišnje)
2018Q2 24.07.2018
1.3 Kvartalne isporuke notebook računara – PILOT
Q1, Q2, Q3, Q4 u 2018. (4 izdanja godišnje)

 

B. Godišnje SITO analize planirane za 2018 – Šta se prodaje?

R.br

Opis izveštaja[1]

Ref.period

Datum objave

2.1

IT tržište Srbije 2016 i prognoza za 2018-2019
(Sito18) (April 2018 prelimar; novembar 2018 final)

2017

24.07.2018

2.2

Notebook tržište Srbije 2017-2018
(Mart 2018 preliminarni; oktobar 2018 finalni)

2.3

Printeri i MFP tržište Srbije 2017-2018
(April 2018)

2017

15.03.2018

2.4

IT usluge u Srbiji 2017-2018
(Jun 2018)

2017

03.09.2018

2.5

Softversko tržište Srbije 2017-2018 – PILOT
(Septembar 2018)

2.6

Poslovni softver (ERP, BI, CRM) Srbije 2017
(April 2018 preliminarni; oktobar 2018 finalni)

2017

15.04.2018

2.7

Serversko i storidž tržište Srbije 2017-2018
(Februar 2018)

2017

22.02.2018

 

R.br

Opis izveštaja

Ref.period

Datum objave

6.1

Kvartalne isporuke mobilnih telefona 2017
(bez prognoze za 2018 – PILOT)
(kvartalno) Q2 i Q4 osvežavanje

2018Q2

30.07.2018

6.2
Godišnje isporuke mobilnih telefona 2017
(bez prognoze za 2018 – PILOT)
2017 02.02.2018

 

C. Godišnje SITO analize planirane za 2018- Ko prodaje?

R.br

Opis izveštaja

Ref.period

Datum objave

3.1

IT Industrija Srbije, stanje 2017 i prognoza 2018
Ko prodaje IT u Srbiji?
(apr. 2018 preliminar; sep. 2018 finalni)

2017

30.09.2018

3.2

Stanje i perspektive distributerskog posla.
Profili distributera – Ko je ko? (Septembar 2018)

2017

03.09.2018

3.3

Stanje i perspektive integratorskog posla.
Profili integratora – Ko je ko? (Septembar 2018)

2017

27.08.2018

3.4

Stanje i perspektive programerskog posla.
Profili programera – Ko je ko? (Septembar 2018)

2017

03.09.2018

3.5

Stanje i perspektive outsourcing posla.
Profili outsource-ra   Ko je ko? (Septembar 2018)

2017

15.09.2018

 

D. Godišnje SITO analize planirane za 2018 – Ko kupuje?

R.br

Opis izveštaja

Ref.period

Datum objave

4.1

Srpska preduzeća kao informatički korisnici, 2017
Ko kupuje IT u Srbiji? (Jun 2018)

2017

10.10.2018

4.2

Tenderi i javne nabavke 2018
(Septembar 2018)

2018Q1

22.06.2018

 

E. Ostali IT zveštaji planirani za 2018.

R.br

Opis izveštaja

Ref.period

Datum objave

5.1

Notebook tržište JI Evrope 2017
(Mart 2017)

5.2

ICT-RTD, Istraživačko razvojni kapaciteti u Srbiji
(Decembar 2018)

5.3

IKT obrazovanje i kadrovi
(Decembar 2018)

5.4

IT investicije i ekonomski razvoj
(Decembar 2018)

 

[1]samo tabele i grafikoni, bez kvalitativnih komentara

Kuda i kako da vodite vaš integratorski posao u narednim godinama?

U privredi Srbije leži veliki potencijal za rast IT ulaganja, a da li vam je jasno ko i kada će ga realizovati? Naš doprinos da krenete u pravom smeru predstavlja rad na ovim analizama i verujemo da će doprineti vašem boljem razumevanju tržišta, konkurencije i kupaca. Detaljne informacije, analize i prognoze pomažu da se dobiju odgovori na ključna pitanja...


Poruči izveštaje