Ako (ne) investirate u digitalizaciju poslovanja kajaćete se…

Svedoci smo, po ko zna koji put, da se efekti tehnologije precenjuju u kratkom roku i potcenjuju na duži rok. Budući da se razvijeni svet u poslednjih nekoliko godina nalazi u svojevrsnom DIGITALNOM VILAJETU, konferencija DaTum (Dani tehnološkog umeća) pomaže u rešavanju aktuelne dileme: „ako investirate (u digitalizaciju poslovanja) kajaćete se, ali ako ne investirate kajaćete se još više“.

Promene u informaciono komunikacionim tehnologijama su dinamične i velike, toliko da se u poslednjih tridesetak godina akumulirala ogromna količina IT inovacija i stvara se privid o konceptu „industrijske revolucije 4.0“ koji je na dohvat ruke. Nažalost uspeh su okusile malobrojne, ali zvučne kompanije koje danas dominiraju globalnim poslovanjem. Usled toga, najkraće rečeno: „uberizacija“ je „zlatna groznica“ našeg doba – niko ne ostaje ravnodušan!

Postavlja se pitanje na koji način kompanije danas mogu da valorizuju prilike koje nudi tehnologija i obilje podataka? Od privrede i kompanija se očekuje mnogo brži razvoj, kao i da kroz upotrebu informacionih tehnologija transformišu svoje poslovne modele. Ključni resurs koji nedostaje za sve te promene su IT stručnjaci, budući da i samim IT profesionalcima nedostaju brojna specifična znanja u mnogim IT oblastima. Sve to zahteva ljude: stručnu obuku postojećih kadrova, promenu politike zapošljavanja kao i stvaranje sasvim nove strukture zaposlenih.

Izazovi budućeg tehnološkog napretka u Srbiji

Bez talenata i novih IT ideja u velikim organizacijama i kompanijama koje najviše ulažu u informacione tehnologije preti usporavanje tehničkog i tehnološkog napretka domaće privrede. Potražnja za IT stručnjacima će rasti i u Srbiji, trenutno oko 75 odsto firmi, sa 10 i više zaposlenih, nema niti jednog IT zaposlenog. Već sada su potrebe za IT stručnjacima velike, a slobodnih stručnjaka nema – uglavnom rade za softverski izvoz.

Usled nedovoljnog broja IT stručnjaka, u nastupajućoj eri digitalizacije, jedan od najvećih posledica jeste nejasna vizija domaćih IT kompanija o načinu ugrađivanja dodatne vrednosti u njihove tradicionalne servise. S druge strane, ni kompanije koje investiraju u IT rešenja nemaju sasvim jasnu sliku o opravdanosti i dobrobiti ulaganja u nova rešenja. Ako je za utehu, nije ovo samo naša odlika, svi ovi izazovi su široko prisutni i na globalnom nivou.

Tehnološki trendovi ili samo „zvučne reči“

Da se vratimo na globalni nivo, na grafikonu u nastavku data je ilustracija trenutnog interesovanja za nekoliko odabranih tehnoloških pojmova. Na vrhuncu interesovanja korisnika širom sveta trenutno se nalaze brojne IT teme, prikazali smo samo mali broj najaktuelnijih, kao što su: računarstvo u oblaku (Cloud computing), digitalna transformacija (šta god to značilo), internet inteligentnih uređaja (IoT), industrija 4.0, veštačka inteligencija.

Grafikon dobro ilustruje globalne trendove i prikazuje relativnu vrednost pretraživanja svakog pojma u odnosu na svoju maksimalnu vrednost (maksimalna vrednost je 100%). Zanimljivo je da se početkom 2015. godine dogodio izvestan tehnološki okidač (Gartner, Hyper Cycle), trenutak kada stvari krenu vrtoglavo da se penju, odnosno period eksponencijalnog rasta interesovanja. Čak 5 od 6 posmatranih pojmova je trenutno na maksimumu interesovanja, dok su, ne tako davno, krenuli sa nivoa od oko 10% sadašnjeg interesovanja.

Napominjemo da posmatrani termini imaju drugačiju dinamiku kada se prikažu vrednosti koje su normalizovane u odnosu na apsolutni maksimum interesovanja, koji sada neprikosnoveno drži Cloud Computing. Ovo može da bude centralna tema posebnog teksta o mestu i ulozi pojedinih tehnologija.

Još jedna mala digresija, kao provokacija za razmišljanje kuda sve ovo vodi u pesimističkom scenariju. Matematički ova funkcija se lako opisuje, ali njen tok životna realnost je puno puta promenila, kada se dostigne maksimum precenjenih očekivanja dolazi spuštanje niz tobogan razočarenja. Na srpskom bi se reklo: „bilo je to srljanje u progres“.

Slika 1.  Relativno pretraživanje pojmova u odnosu na svoju najvišu tačku

Izvor: SITO, prilagođeno na osnovu podataka sa servisa Google Trends, 2018

Jedan od čestih problema dinamičnih promena u oblasti IKT-a jeste euforičan prikaz potencijala koji se stvara od strane proizvođača nove tehnologije. Nekritički se promovišu investicije u nova digitalna rešenja koja često nisu dokazana ili čak nisu ni finalizovana. Skoro uvek pomisao i ideja o mogućem jakom tehnološkom prodoru privlači pažnju javnosti i pokreće se značajan publicitet da motiviše potencijalne investitore. Tehnologija se po pravilu precenjuje na kraći rok, a podcenjuje na duži. U tom početnom periodu objektivna stručna javnost drži se po strani, nije dovoljno aktivna i nedovoljno se čuje, a trebalo bi da upozori da li već postoje dobrobiti i da pokaže komercijalnu održivost upotrebe te nove tehnologije koja često još uvek nije dokazana.

Uvek je lepši optimistički scenario, brojne države tragaju za strategijama kako da iskoriste dobrobite digitalne tehnologije za što bolju poziciju u „novoj igri“ i novoj podeli karata. Sve više teoretičara društva ukazuje da je kapitalizam u tranziciji, iz liberalnog koncepta prelazi u informacioni. Verovatno iz tog razloga i EU kao „super država“ ubrzava planove za razvoj sistema IKT-a. Kao glavni cilj ističe se stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta, koje obuhvata pet velikih celina budućeg razvoja: velike količine podataka (big data), bezbednost na internetu, računarstvo u oblaku (cloud computing), Internet stvari ili inteligentnih uređaja (IoT), mobilne sisteme elektronskih komunikacija pete generacije (5G). Ako smo imali neku dilemu, sada je nemamo, mi smo na EU putu, a tehnološkim putem kojim je krenula EU je i naš put.

Sa ciljem da doprinese kretanju u pravom smeru, organizovana je „DaTum“ konferencija, posvećena digitalnom poslovanju i automatizaciji privrede. Jedan od ciljeva konferencije je da demistifikuje ključne termine „Digitalna transformacija“ zatim „Industrija 4.0“ kao i „Računarstvo u oblaku“. Svim učesnicima konferencije upotreba ovih termina treba da otkrije na prvi pogled pravi smisao i značenje.