Serversko i storidž tržište u Srbiji, 2016

Domaće tržište servera i storidž sistema poraslo je u 2016. godini na 28,7 miliona evra. Ova vitalnost tržišta potiče isključivo od povećanih ulaganja telekomunikacionog sektora u izgradnju IT infrastrukture, dok su IT investitori iz svih ostalih delatnosti na nuli ili u minusu u poređenju sa ulaganjima iz ranijih godina. Raspodela je kao ona za sarmu kad svi imaju kupus, a samo jedan dodaje meso.
 
Posmatrano prema vrsti uređaja, serveri su držali 57 odsto tržišta, slede sistemi za skladištenje podataka sa 34 odsto, dok je preostalih 9 procenata išlo na opcije i proširenja ovih sistema. Velika većina isporučenih servera (80%) je optimizovana za ugradnju u ormane (Rackmount Servers), dok iz godinu u godinu pada potražnja za serverima u standarnim tower kućišima...više informacija u analizi...
 
 
--------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Sadržaj izveštaja možete pogledati na sledećem linku: POZOVITE ZA VIŠE DETALJA
 
 
ELEKTRONSKA ARHIVA

Pretraživanje se može vršiti prema oblasti istraživanja i godini na koju se odnosi analilza

Najčešće teme DNEVNA ANKETA
Da li srpsko IT tržište može da raste u periodu 2015-2020 po prosečnoj godišnjoj stopi većoj od 10%?
Kontakt
Email: info@sito.rs
Telefon: +381 11 347 2255

Više o nama...