• preuzmite 29. 11. 2017 Preduzeća u Srbiji kao ERP korisnici, 2017

    O izveštaju Cilj ovog izveštaja je da prikaže ERP upotrebu i reference u preduzećima sa 50 i više zaposlenih. U izveštaju su prikazane 1.382 ERP reference, od toga 918 referenci firmi koje koriste ERP rešenja nekog od 15 vodećih ERP ponuđača u Srbiji, dok preostalih 464 firmi koriste rešenje manje zastupljenih ponuđača ERP softvera. Za dodatna 1.490... pročitaj više
 • preuzmite 28. 11. 2017 ERP specijalisti u Srbiji 2016-2017

    O izveštaju Cilj ove studije je da prikaže uporednu analizu 15 vodećih ERP softverskih specijalista u Srbiji, da prikaže njihovu veličinu, strukturne odlike i broj zaposlenih u ERP sektoru. Ovogodišnja SITO inicijativa za analizu poslovnih softverskih rešenja ERP klase obuhvataju još dve studije: Tržište poslovnog softvera ERP klase u Srbiji (odgovara na pitanje... pročitaj više
 • preuzmite 27. 11. 2017 Tržište poslovnog softvera ERP klase

    O izveštaju Izveštaj pruža podatke o vrednosti srpskog ERP tržišta, prikazuje tržišno učešće ERP ponuđača, analizira vrednost isporučenih licenci prema funkcionalnim modulima, prema delatnosti i veličini kupaca. Na kraju se analiziraju ključni parametri za prognozu ERP tržišta u Srbiji. Ključna zapažanja U 2016. godini,... pročitaj više
 • preuzmite 26. 11. 2017 Tenderi i javne nabavke

    O izveštaju Izveštaj pruža podatke o tenderima i javnim nabavkama u Srbiji po broju i vrednosti (€) za 2017. godinu. Takođe prikazuje javne nabavke prema tipu naručioca, tj. vrsti organizacije. Predstavljeni su aktuelni rezultati vodećih dobavljača, struktura njihovih prihoda po vrsti naručioca, cenovnim opsezima zaključenih poslova i glavnim ugovorima i projektima koji su dobijeni... pročitaj više
 • preuzmite 19. 11. 2017 Sistem integratori u Srbiji 2016-2017

    O izveštaju Sistem integratori predstavljaju okosnica sektora IT usluga i njihov značaj za digitalizaciju privrede i društva je ogroman. To su preduzeća koja planiraju i dizajniraju kompjuterske sisteme, koja integrišu hardver, softver i komunikacione tehnologije, koja održavaju i servisiraju najvažniju domaću IT infrastrukturu, a njihove usluge često obuhvataju i odgovarajuću obuku... pročitaj više
ELEKTRONSKA ARHIVA

Pretraživanje se može vršiti prema oblasti istraživanja i godini na koju se odnosi analilza

Najčešće teme DNEVNA ANKETA
Da li srpsko IT tržište može da raste u periodu 2015-2020 po prosečnoj godišnjoj stopi većoj od 10%?
Kontakt
Email: info@sito.rs
Telefon: +381 11 347 2255

Više o nama...